Vyhledávání

Samospráva

Samospráva

Město Bakov nad Jizerou je územní samosprávný celek. Jeho postavení je upraveno Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění těchto úkolů chrání veřejný zájem.  


Městský úřad

Městský úřad

Městský úřad Bakov nad Jizerou zajišťuje činnost v oblastech samostatné a přenesené působnosti. Jeho činnost je stanovena § 109-112 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení). Pod jeho správu patří i tyto obce: Malá Bělá, Horka, Buda, Chudoplesy, Zvířetice a Podhradí. Přenesený výkon státní správy zajišťuje  i pro obce Bitouchov, Dalešice, Nová Ves.
 
Turista

Turista

Bakov nad Jizerou leží na řece Jizeře, asi 10 km severně od Mladé Boleslavi, poblíž trasy mezinárodní silnice Praha – Liberec.Díky své vynikající poloze je přirozeným horizontálním středem mezi Máchovým krajem a Českým rájem a vhodným výchozím bodem pro výlety směřující do těchto oblastí.

 
 
 
© Město Bakov nad Jizerou 2014
load