Co je nového v Chudoplesích

revitalizace vodní nádrže - lavičky

Zástupci vedení města si společně OV Chudoplesy na jaře roku 2013 stanovili úkoly ke zlepšení našeho životního prostředí. Většina prací určených pro letošní rok se již realizovala.  

Finančně náročná byla oprava místní komunikace - zatáčka k nové zástavbě. Vlastní realizaci předcházela řada nezbytných úkonů: projektová dokumentace, územní rozhodnutí, výběrové řízení realizační firmy, schválení záměru radou a zastupitelstvem města. Předmětem opravy byla kompletní výměna konstrukce vozovky, obnova systému odvodnění a rekonstrukce chodníků. Opravou dotčeného úseku došlo k propojení již vybudovaných úseků asfaltové komunikace. Nový asfaltový povrch také dostala plocha v místě kontejnerů pro tříděný odpad. Zpevněná plocha navazuje bezprostředně na přilehlou komunikaci. Oprava infrastruktury byla hrazena z finančních prostředků města Bakov nad Jizerou.

Zahájeny byly práce na revitalizaci okolí vodní nádrže. Cílem je vytvoření klidové zóny a stabilizace hráze vodní nádrže. Nedávno byla provedena liniová výsadba 6ks dřevin Alnus glutinosa (olše lepkavá), výsadba keřů Hamamelis mollis (vilín měkký) a instalace laviček. Na obou stranách hráze byly instalovány kameny pro zamezení průjezdu motorových vozidel. Po hrázi je umožněn přístup pouze pro pěší, cyklisty a rodiče s kočárky. Práce budou pokračovat srovnáním terénu na severní straně vodní nádrže s ohledem na klimatické podmínky až do podzimu. Dále budou probíhat jednání o možnosti instalace dětských herních prvků. Na revitalizaci se podílí OV Chudoplesy společně s městem Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a životního prostředí.

Práce v naší vesnici zdaleka nekončí. V současné době probíhá výběrové řízení pro výměnu původních dřevěných oken a dveří v budově osadního výboru. Probíhají jednání o zlepšení bezpečnostní situace na silnici II/610 pomocí světelné signalizace přechodu pro chodce. Jedná se o pilotní projekt za finanční dotace ŠkodaAuto.

OV Chudoplesy

Co je nového v Chudoplesích

kontejnery

kontejnery

 
oprava komunikace

oprava komunikace

 
oprava komunikace

oprava komunikace

 
revitalizace vodní nádrže - dřeviny

revitalizace vodní nádrže - dřeviny

 
revitalizace vodní nádrže - lavičky

revitalizace vodní nádrže - lavičky

 
 
4.9.2013 13:50:51 | přečteno 785x | magdalena.bulirova
load