Informace pro občany

Oprava komunikace zatáčka

Aktuální informace z Chudoples

Vážení občané, v současné době probíhají v naší vesnici dvě poměrně náročné akce, které budou vyžadovat vaši trpělivost.

Dopravní omezení z důvodu opravy místní komunikace - zatáčka k nové zástavbě. Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna konstrukce vozovky a obnova systému odvodnění. Opravou dotčeného úseku dojde k propojení navazujících úseků asfaltové komunikace. Stavební práce zajišťuje firma SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa. Stavba bude provedena v termínu od 24.6.2013 do 22.7.2013. Komunikace bude opravena z finančních prostředků města Bakov nad Jizerou. Po dobu stavebních prací je domluven s firmou Compaq svoz komunálního odpadu a domovních nádob na bioodpad menším vozem. Nádoby není nutné odnášet na jiné svozové místo.

Zahájeny byly práce na revitalizaci okolí vodní nádrže. Cílem je vytvoření klidové zóny a stabilizace hráze vodní nádrže. Po hrázi bude umožněn přístup pouze pro pěší, cyklisty a maminky s kočárky. Nedávno byla provedena liniová výsadba 6ks dřevin Alnus glutinosa (olše lepkavá). Práce budou pokračovat srovnáním terénu, instalací laviček a výsadba keřů Hamamelis mollis (vilín měkký). V jednání jsou i dětské herní prvky, které by jistě vhodně doplnili celkový záměr. Práce budou v závislosti na počasí průběžně probíhat až do podzimu. Na revitalizaci se podílí OV Chudoplesy společně s městem  Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a životního prostředí.

OV Chudoplesy

Aktuální informace z Chudoples

Oprava místní komunikace-zatáčka Revitalizace okolí nádrže
Oprava komunikace zatáčka

Oprava komunikace zatáčka

 
Vodní nádrž před revitalizací

Vodní nádrž před revitalizací

 
Vodní nádrž výsadba dřevin

Vodní nádrž výsadba dřevin

 
Vodní nádrž výsadba dřevin

Vodní nádrž výsadba dřevin

 
 
26.6.2013 7:49:41 | přečteno 730x | pavel.orendas
load