Jak pokračuje akce Kanalizace Malá Bělá?

kanalizace

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. v součinnosti s městy a obcemi, kterých se týká projekt „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, tj. včetně města Bakova nad Jizerou a projektu „Malá Bělá – výstavba kanalizace“, věnovala téměř celý rok 2017 získání všech potřebných povolení.

V posledních měsících minulého roku a nejvíce na přelomu roku 2017/2018 pracovala na zpracování žádosti o podporu do vypsané 71. výzvy SFŽP - Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,  Specifický cíl 1.1., aktivita 1.1.1.

Žádost byla finalizována a podána dne 17. ledna 2018. Předpokládaný termín vyhodnocení žádosti se sdělením zda bude tento projekt dotačně podpořen, je do konce června 2018.

Děkujeme společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. za profesionální přístup a dosavadní odvedenou práci při zpracovávání Žádosti až po její podání a držme si palce!

Radim Šimáně, starosta města

14.2.2018 15:28:53 - aktualizováno 14.2.2018 15:51:28 | přečteno 810x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load