Slavnostní otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

V pátek 24. ledna 2020 byla za účasti na výstavbě podílejících se subjektů, řady hostů a hojné účasti veřejnosti slavnostně otevřena přístavba naší základní školy. 

Tato jedna z největších investic města o celkových nákladech cca 37 mil. Kč spočívala především v demolici plně nevyhovujících stávajících šaten a vystavění nových. Dále pak v přístavbě tří nových kmenových učeben a vybudování dalších prostor a sociálního zázemí pro naše žáky a uživatele budoucí tělocvičny, která je vyprojektována a pro jejíž výstavbu hledáme vhodný dotační titul.

Investorem stavebních prací bylo Město Bakov nad Jizerou a celkové náklady na tuto investiční akci byly téměř plně hrazeny z rozpočtu města.

Zhotovitelem bylo Sdružení Bakov ZŠ (EMH stavební CZ s.r.o. a Ještědská stavební společnost spol. s r.o.), projektovou dokumentaci vyhotovila společnost Realstav MB spol. s r.o. a na dalších souvisejících projekčních pracích se podílela společnost Anitas s.r.o. a CTI Projekt. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP zajišťoval Ing. Petr Špinka a supervizi pak Josef Holba.

Na výstavbě se svou finanční spoluúčastí podílel také Nadační fond Škoda – Auto v podobě participace na zajištění bezbariérového přístupu.

Svůj podíl na realizaci záměru má také Institut pro veřejné zadavatele, který administroval veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele.

Velké penzum práce odvedli zástupci města, zejména pan místostarosta a zaměstnanci městského úřadu.

Procesně, koordinačně, finančně i časově se jednalo o sofistikovanou záležitost a všem proto patří poděkování za její zdárný průběh, včetně Základní školy jako takové, tj. vedení školy, pedagogům, žákům, rodičům a ostatním za překlenutí a zvládnutí potřebných opatření.

Slavnostního přestřižení pásky se chopil, krom zástupců zmíněných subjektů, také symbolicky bývalý pan školník Miroslav Činka, který se jako školník svoji přirozenou autoritou a urostlou postavou vryl do paměti snad každého školáka Bakováka. S trochou nadsázky zaznělo – tolik generací se již ve škole vystřídalo a stále byl školník Mirek Činka! V tomto humorném duchu následovala prohlídka nových prostor zakončená „malým“, ale výborným občerstvením od našich kuchařek školní jídelny. Nerozumím poznámkám některých dětí, že jim v jídelně něco nechutná!?

Přejme novým prostorům a škole jako takové hodně spokojených žáků, pedagogů a rodičů a v nejbližší době nějaký další přírůstek, ať už v podobě zmíněné tělocvičny, tak především v podobě realizace prvotního dotačního záměru spočívajícího ve výstavbě výtahu do podkroví I. stupně (zde vzniknou 4 nové učebny), úpravě dalších učeben, konektivitě celého areálu, vybudování venkovní třídy, úpravě školního dvora apod., neboť jsme v závěru roku 2019 obdrželi dobrou zprávu, že náš původně nepodpořený a do náhradních projektů zařazený záměr byl vzhledem k posílení finanční alokace dané výzvy vybrán k financování a byla mu přiznána dotace ve výši cca 32 mil. Kč s termínem realizace 09/2021!

Věříme, že realizací těchto záměrů dojde ke zvýšení standardů výuky, zvýšení bezpečnosti, zajištění dostatečné kapacity, bezbariérovosti apod., neboť ŠKOLA … JE ZÁKLAD ŽIVOTA!

Radim Šimáně, starosta města


Slavnostní otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Otevření přístavby ZŠ

Otevření přístavby ZŠ

 
Rekonstrukce přístavby ZŠ

Rekonstrukce přístavby ZŠ

 
Rekonstrukce přístavby ZŠ

Rekonstrukce přístavby ZŠ

 
Rekonstrukce přístavby ZŠ

Rekonstrukce přístavby ZŠ

 
Rekonstrukce přístavby ZŠ

Rekonstrukce přístavby ZŠ

 
Rekonstrukce přístavby ZŠ

Rekonstrukce přístavby ZŠ

 
Rekonstrukce přístavby ZŠ

Rekonstrukce přístavby ZŠ

 
 
13.2.2020 14:11:32 | přečteno 598x | magdalena.bulirova
load