Změna v dani z nemovitosti

MG 5625

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte v měsíci květnu je splatná daň z nemovitosti. Možná jste již dostali, případně v nebližších dnech dostanete od finančního úřadu složenku s výměrem na tuto daň. Jaké jsou pro tento rok změny?

Jak jsme Vás již v říjnu 2021 informovali, zastupitelstvo města se po dlouhodobém projednávání rozhodlo v září loňského roku aktualizovat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí z roku 2008. Po vzoru okolních měst, která vyhlášku aktualizovala již v minulých letech, byly zavedeny dva nové koeficienty. Koeficient 1,5 pro stavby a jednotky sloužící k podnikání a místní koeficient 2, kterým se násobí celková daň. Pro vlastníky nemovitostí to zjednodušeně znamená, že od letošního roku budou na této dani platit dvakrát tolik co v minulých letech, podnikatelské subjekty třikrát tolik (koeficienty se násobí).

Výše daně z nemovitosti je jedinou daňovou položkou, kterou mohou města a obce přímo ovlivnit a jejíž výběr jde celý do rozpočtu města. Základní sazba daně z nemovitosti je dána zákonem, města a obce však mohou stanovit koeficienty, kterými se základní sazba násobí. Všechny koeficienty včetně způsobu použití jsou uvedeny v zákoně o dani z nemovitých věcí. Koeficienty, které města a obce chtějí použít, se stanovují formou Obecně závazné vyhlášky. Podrobnější informace o jednotlivých koeficientech a modelové příklady výpočtu byly uvedeny ve "slovíčku" starosty v Bakovsku z října 2021.

Václav Veselý, vedoucí finančního odboru

10.5.2022 11:45:21 | přečteno 615x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load