O čem jednalo zastupitelstvo?

1

30. listopadu se konalo řádné jednání zastupitelstva města. Na programu bylo k projednání 12 bodů. Kromě finančních věcí se řešilo:

Pojmenování ulice v nové zástavbě podél ulice Smetanova

Do ankety se zapojilo 224 hlasujících na webu a 6 prostřednictvím anketního lístku v listopadovém Bakovsku. Jak dopadla?

  • Fibigerova 32 hlasů (28+4)
  • Větvičkova 97 hlasů
  • Souběžná 101 hlasů (99+2)

Zastupitelé se přiklonili k výsledkům ankety a nová ulice se bude jmenovat Souběžná.

Jmenování členů osadních výborů

V místních částech může zastupitelstvo podle zákona o obcích zřídit osadní nebo místní výbory, které musí mít minimálně 3 členy a jejich počet musí být vždy lichý. Členy se mohou stát pouze občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Předsedu volí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru.

Stejně jako v minulých volebních obdobích i tentokrát bylo zřízeno šest osadních výborů - Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Podhradí a Zvířetice. Jednotlivé místní části předložily před jednáním návrhy členů. Dodatečně byl na zastupitelstvu vznesen návrh na rozšíření osadního výboru Zvířetice, o kterém bude jednáno na dalším jednání zastupitelstva.

Kdo se stal novým členem či předsedou osadních výborů?

Zjistíte v článku Osadní výbory

Zřízení výboru pro udržitelný rozvoj města

Povinností zastupitelstva obce je zřízení finančního a kontrolního výboru. Jejich členy jsme vám představili v listopadovém Bakovsku a naleznete je i na webu města. Mimo nich může zastupitelstvo zřídit další iniciativní a kontrolní výbory.

V souvislosti se záležitostmi souvisejícími s dalším rozvojem města, zejm. některé aktivity developerů, změny územních plánů a dalších aktivit, které mohou mít nezanedbatelný vliv na další rozvoj i provozní záležitosti města, doporučilo vedení města zřízení nového výboru zastupitelstva, a to Výboru pro udržitelný rozvoj města.

Členy tohoto výboru byli navrženi zastupitelé, kteří se této oblasti chtějí blíže věnovat, zástupci jednotlivých místních částí, kteří reprezentují zájmy obyvatel těchto místních částí, a dále odborníci a osoby zkušené s rozvojovými a developerskými projekty.

Zastupitelstvo města jednohlasně schválilo toto složení nového výboru:

Výbor pro udržitelný rozvoj

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem, dobrými mravy, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku, a které mají škodlivý vliv na jejich účastníky a osoby jim blízké, na území města Bakov nad Jizerou včetně jeho místních částí.

Touto vyhláškou bylo provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu na celém území města zakázáno.

Tato vyhláška nahradila obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2012, o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.

Tolik ve stručnosti z jednání listopadového zastupitelstva. Další veřejné jednání se bude konat 21. prosince 2022 a s jeho programem a podklady se budete moci seznámit týden dopředu na webových stránkách města.

Magdalena Bulířová, vedoucí správního odboru

10.12.2022 11:35:47 - aktualizováno 10.12.2022 12:32:49 | přečteno 285x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load