Oprava cesty na hřbitově byla dokončena

Oprava cesty

V listopadu loňského roku jsme Vás informovali, že z důvodu procesního zdržení nemohlo být realizováno vysoutěžené výběrové řízení na výstavbu cesty na městském hřbitově. Nebylo vhodné s pracemi začít v období svátků zesnulých a svátků vánočních, proto byl termín přesunut na jaro letošního roku.

S opravou cesty bylo započato letos v dubnu a v květnu byl projekt dokončen. Původní cesta byla kryta drobným štěrkem s pískem (šotolina) s četnými prohlubněmi, kde se při přívalových deštích vytvářely kaluže, takže cesta byla rozbahněná a rozbředlá. Nově byla cesta vydlážděna žulovými kostkami, které mělo město k dispozici z oprav místních komunikací.

No a pak už jen zbývalo osadit květenu, o což se postarala naše zahradnice a správkyně městského hřbitova v jedné osobě.

Vybudováním cesty zvelebování městského hřbitova nekončí. Ještě je před námi hodně práce. Postupně bychom chtěli boční písčité cestičky zpevnit. V dnešní době se stále více v parcích upouští od dláždění a stále častěji vznikají mlatové cesty, které tvoří několik zhutněných vrstev z kameniva a hlinitopísčité půdy. A právě tak by měly být zpevněny i cestičky mezi hroby na městském hřbitově.

Oprava cesty na hřbitově

Oprava cesty

Oprava cesty

 
Oprava cesty

Oprava cesty

 
 
18.6.2023 13:12:52 | přečteno 50x | magdalena.bulirova
load