Personální změny na městském úřadě

Nováčci

Rok 2022 byl pro náš městský úřad v personální oblasti velmi turbulentní. Je mnoho faktorů, které dopadají na zaměstnance města. Něco ovlivnit lze, něco bohužel nejde, jako např. zdravotní stav a současné zdražování s dopadem na výdaje každého občana.

Na některé pracovní pozice je potřeba splňovat zákonné požadavky na vzdělání, nebo počítat s tím, že je nutné si dodělat zkoušku odborné způsobilosti. A to v neposlední řadě ovlivňuje rozhodování uchazečů i možnosti výběru.

Dovolte mi, abych Vám představila personální změny na našem městském úřadě, se kterými jsme vkročili do nového roku.

Od 1. 9. 2022 byla radou města do funkce vedoucí finančního odboru jmenována paní Jana Králová, kterou možná znáte z pozice hlavní účetní. Dosavadní vedoucí, Václav Veselý, dostal příležitost uplatnit své schopnosti a odbornost na městském úřadě s rozšířenou působností. Na pozici hlavní účetní byla vybrána Pavla Pospíšilová, která od října doplnila tým našeho finančního odboru. V tomto období budete mít možnost se s novou paní účetní potkat i na pokladně, jelikož může při výběru poplatků zastupovat pokladní.

S největší personální „bouří“ se potýkáme na Odboru správy majetku a investic. Nově na pozici vedoucí Oddělení bytového a nebytového fondu nastoupila k 1. 9. 2022 paní Kateřina Šmachová, která má dlouholeté zkušenosti se správou nemovitostí a pojištěním. Tento odbor se, bohužel, potýká s velkou nemocností, která dopadá na jeho činnost. Od 1. 11. 2022 nastoupil na pozici referenta, který zastřešuje především pozemkovou agendu pan Aleš Janeček a od 1. 12. 2022 paní Lenka Jirešová, která se věnuje inventarizacím, bezpečnosti práce a správě hřišť.

Personální změny se nevyhnuly ani Odboru stavebnímu a životního prostředí (OSŽP), a to díky mateřským povinnostem referentky životního prostředí, kterou nyní zastupuje Pavla Lukešová. Jistě jste zaznamenali, že bylo vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího OSŽP. Důvodem je plánovaný odchod současného vedoucího do starobního důchodu, jak jsme Vás již informovali v předchozím článku. Rada města jmenovala do této funkce od 1. 2. 2023 pana Petra Slezáka, který dosud zastával pozici referenta stavebního úřadu. V důsledku těchto skutečností je nyní potřeba OSŽP personálně posílit, a tak od února rozšíří naše řady další dva kolegové, které vám „z pověrčivosti“ představíme po zkušební době.

Všechny změny jsou uvedeny na webu města v sekci Městský úřad > Kontakty > Telefonní seznam, kde najdete kontakty na všechny zaměstnance městského úřadu se stručným popisem jejich činnosti.

Nezbývá, než si přát uklidnění situace a věřit, že se najdou lidé, kteří budou chtít pro město pracovat a pomáhat v jeho povinnostech, potřebách a rozvoji. Těm, kteří jsou nově v našem týmu, přeji především spokojenost a trpělivost.

Jiřina Štučková, tajemnice

2.2.2023 16:21:40 | přečteno 360x | magdalena.bulirova
load