Poděkování členům okrskových volebních komisí

IMG 9648

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 jsou za námi. Proběhly hladce, bez incidentů a problémů. Velké díky patří členům okrskových volebních komisí, kteří byli ochotni pomoci městu v organizačně – technickém zajištění celého procesu voleb. Mohlo by se zdát, že členové okrskových volebních komisí sedí za stoly, zkontrolují doklad voliče, předají obálku a tím to končí. Ale realita je jiná a ráda bych Vám ji ve zkratce přiblížila.

Činnost člena okrskové volební komise začíná složením slibu při prvním zasedání těchto komisí. V každé okrskové volební komisi je potřeba obsadit funkci zapisovatele, předsedy a místopředsedy. Tito členové musejí povinně absolvovat proškolení k zjišťování výsledku hlasování a realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. Zjednodušeně řečeno, jak si počínat ve volební místnosti při průběhu voleb a především, jak správně počítat hlasy, určit, které lístky jsou platné, které neplatné a najít ten nejlepší způsob, jak rozdělit jednotlivé činnosti mezi členy komise, aby počítání probíhalo správně a svižně.

Volby do zastupitelstev obcí jsou ty nejsložitější a časově nejnáročnější, co se zjišťování výsledků voleb týká. A jelikož všichni víme, jak důležité je zabezpečit tyto činnosti bezchybně, je odbornost členů okrskových volebních komisí stěžejní. Sečtené výsledky se zapíší do počítače, kde jsou nastaveny další kontroly a následně se předají v tištěné i elektronické verzi v Mladé Boleslavi na magistrátu. Zde jsou zápisy zpracovány pracovníky Českého statistického úřadu a výsledky voleb průběžně zveřejňovány na webové stránce volby.cz, kde je možné sledovat, jak dopadly volby v jednotlivých okrscích a následně celkově za obec, kdo se stal jejím zastupitelem. A tady již začíná jiná etapa povolebního období…

Já se vrátím k členům okrskových volebních komisí. Máme mezi nimi stálice, členy, kteří chodí opakovaně do komisí a jsou pilíři a jistotami pro ty nové, kteří se s odvahou zapojují. A z těch mám velkou radost, jelikož máme mezi členy i studenty, mladé lidi, jejichž šikovnost je velkým příslibem, že i na další volby, v našem případě ty lednové (13. 1. 2023 začíná první den voleb prezidenta republiky), budeme mít pozice ve volebních komisích nejen zaplněné, ale obsazené znalými a zkušenými spolupracovníky.

Za městský úřad ještě jednou děkuji všem členům okrskových volebních komisí za spolupráci a za ochotu pomoci městu při letošních volbách do zastupitelstev obcí.

Jiřina Štučková, tajemnice

14.10.2022 12:41:00 | přečteno 166x | magdalena.bulirova
load