Získali jsme dotaci na obnovu zříceniny Zvířetice

IMG_01.jpg

Na podzim loňského roku jsme podali návrh na zařazení našeho projektu obnovy zříceniny Zvířetice do Programu záchrany architektonického dědictví ČR, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury.

Cílem tohoto Programu je zachování nejcennějších částí našeho kulturního dědictví, mezi které zřícenina Zvířetice bezesporu patří. O zařazení do tohoto Programu je velký zájem, a přestože je administrativní splnění všech podmínek Ministerstva kultury velmi složité, neodradilo nás to a naše úsilí přineslo ovoce.

V současné době máme přislíben příspěvek ve výši 1, 1 mil. Kč na realizaci první části projektu „Záchranné zajištění a konzervace torza západní zdi renesančního paláce zříceniny Zvířetice“ (tato část zahrnuje zajištění části vnější zdi směrem k příkopu). Konkrétní výše dotace bude vyčíslena na základě naší žádosti, kterou jsme podali na konci dubna 2023. Realizaci projektu zajistí firma Gedos-NB s. r. o., Nový Bor, se kterou jsme již v minulosti úspěšně spolupracovali. Od 12. 6. 2023 probíhá instalace lešení, na kterou navážou přípravné restaurátorské práce. Samotná realizace bude probíhat cca od konce července do konce listopadu 2023.

Na podzim letošního roku se pokusíme s navazujícím projektem v Programu záchrany setrvat.

Držme si palce!

Monika Halířová, projektový pracovník

17.6.2023 13:10:00 | přečteno 56x | magdalena.bulirova
load