Od 4. října 2021 budou uzavřeny mostky z Malé Bělé do Nové Vsi

mostky Noá Ves

Na základě koordinační schůzky, která proběhla dne 27.9.2021 za účasti zástupce investora stavby Středočeského kraje a zhotovitele stavby bude v pondělí 4.10.2021 předáno staveniště mostků na Malé Bělé směrem na Novou Ves. 

Od tohoto dne již skutečně nebude tato komunikace průjezdná a bude nutné využít stanovených objízdných tras. 

Předpokládaný termín realizace výstavby nových mostků je 8 měsíců od předání staveniště + doba (zimní měsíce), po kterou nebude možné pokračovat ve stavebních pracích z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Společně s obcí Nová Ves a investorem Krajskou správou a údržbou silnic, jsme se zhotovitelem domluveni na výstavbě lávky pro pěší a cyklisty. Prosíme o obezřetnost, toleranci a děkujeme za pochopení.

Radim Šimáně, starosta města


30.9.2021 11:29:13 | přečteno 1756x | magdalena.bulirova