Projekt: II/610 Chudoplesy, dopravně - bezpečnostní opatření, je spolufinancován Evropskou unií

loga

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu, se kterým ostatní uvedené cíle synergicky souvisí, je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší. K naplnění cíle dojde díky výstavbě chodníků a bezpečnostních opatření ve městě Bakov nad Jizerou, místní části Chudoplesy. Jedná se o chodníky podél komunikace II/610 v místní části Chudoplesy.

Cíle projektu:

Cíle projektu jsou následující:

- Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší

- Lepší dostupnost částí obce pro pěší (práce, služby)

- Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu

- Zlepšení přístupu k zastávce veřejné hromadné dopravy

- Snížení zátěže životního prostředí

- Zpomalení automobilové dopravy v obci

Hlavním cílem projektu, se kterým ostatní uvedené cíle synergicky souvisí, je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší. K naplnění cíle dojde díky výstavbě a rekonstrukci stávajících chodníků v městě Bakov nad Jizerou, místní části Chudoplesy. Jedná se o chodníky podél komunikace II/610 v městské části Chudoplesy. Stávající situace je z hlediska technického stavu komunikace nevyhovující, chodci jsou často nuceni se pohybovat po silnici. Realizací projektu dojde ke snížení počtu chodců, kteří využívají k pohybu po obci silnice a místní komunikace. Výdaje na rekonstrukci chodníků jsou vyčleněny do nezpůsobilých výdajů projektu.

V místech, kde dochází ke křížení tras pro pěší a silnice, budou zřízeny přechody pro chodce či místo pro přecházení. Pro zvýšení bezpečnosti chodců budou vytvořeny přechody pro chodce s ostrůvky přes silnici II/610 a dále budou tyto přechody v blízkosti autobusové zastávky doplněny osvětlením.

Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu bude splněno tím, že celá realizace projektu je navržena v souladu vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Díky realizaci projektu se lidé dostanou bezpečněji a bez bariér k místům zastávek veřejné dopravy. Tím pádem bude zřejmě ubývat těch, kteří pro krátké přesuny po obci volí z důvodu současné nebezpečnosti pěší dopravy automobil, můžeme tedy očekávat snížení zátěže na životního prostředí vlivem posílení pěší dopravy.

Výsledky projektu:

Realizací projektu dojde k výstavbě zcela nových chodníků tam, kde v současné době chybí. Veškeré stavební práce budou řešeny bezbariérově, aby byl zároveň zajištěn bezproblémový pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Rekonstrukce stávajících chodníků, jenž není podporovanou aktivitou v rámci 1. výzvy MAS Boleslavsko, byla vyčleněna do nezpůsobilých výdajů projektu.

Lidé se budou do práce, školy, za službami, případně za jinými aktivitami, moci přesouvat bezpečně pěšky a zřejmě dojde i ke zvýšení využívání pěší dopravy před automobilovou (díky bezpečnosti). S tím souvisí zlepšení ovzduší v lokalitě, tedy realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Samotná automobilová doprava bude díky realizaci projektu bezpečnější a přehlednější pro řidiče.

Projekt "II/610 Chudoplesy, dopravně - bezpečnostní opatření" je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: II/610 Chudoplesy, dopravně - bezpečnostní opatření

Chudoplesy

Chudoplesy

 
 
10.10.2018 12:45:39 | přečteno 798x | magdalena.bulirova
load