Kronika města z let 1847 - 1958

kronika

Digitalizovanou verzi kroniky z let 1847-1958 pro nás na podzim roku 2020 dokončila firma DigiPaper s. r. o. V kronice můžete listovat a vyhledávat v obsahu podle jednotlivých let.  Soubor obsahuje celkem 726 stran textu a obrázků. 

Kronika města z let 1847 - 1958

Otvírám stranu očíslovanou číslicí jedna a snažím se rozluštit písmo: 

„Všem, toto po nás čtoucím, pozdravení v Pánu! 

Dobře uvážím vše, kterak milá nám jest každá, i sebe nepatrnější památka po drahých našich předcích, spolu však se i přesvědčivše, kterak mnohá důležitější událost, věc a změna, byvší zaznamenána, časem svým k prospěšnému vysvětlení a lehčímu narovnání přispěti může: těmito důvody, jakož i zřejmým rozkazem naší milostivé vlády povzbuzeni, tuto knihu pamětností jsme založili, do které vše pamětihodné týkající se naší obce, našeho chrámu a školy a i vůkolních dědin, pak ale i s znamenité věci ve světě se sběhlé, k prospěchu našich potomků, vtáhnouti nezapomeneme."


ikona souboru ikona souboruKronika 1847-1958.pdf

Jelikož je objem dat více jak 1 GB, proto jsme se rozhodli Vám kroniku rozdělit na několik částí, aby listování v ní bylo příjemnější. 


10.12.2020 11:30:08 | přečteno 2430x | magdalena.bulirova
load