Nominujte do ankety Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou

sportovec kopie

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje pravidla ankety „Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou" a současně vydává nominační formulář pro předkládání nominací.

ikona souboru ikona souboruNominační list 2015 
ikona souboruNominační list 2015


Bližší informace naleznete v níže uvedených pravidlech. Přejeme šťastnou ruku při podávání návrhu! Vybírejte a nominujte! Čím víc nominací, tím větší výběr.

Pravidla ankety 

1. Organizátor

Město Bakov nad Jizerou.

2. Vyhlášení vítězů ankety

Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů, bude vyhlášen „Sportovcem roku 2015 města Bakov nad Jizerou“.
Vyhlášení vítězů ankety proběhne dne 1. dubna 2016 na sále „Radnice“.

3. Kategorie

Sportovci mohou být nominováni v následujících kategoriích:

 • žáci do 15 let (rok narození 2000 a později)
 • junioři do 21 let (rok narození 1999-1994)
 • dospělí do 50 let (rok narození 1993 – 1965)
 • veteráni nad 50 let (rok narození 1964 a dříve)
 • sportovní týmy/družstva
 • zdravotně znevýhodnění
 • trenér - cvičitel
 • sportovní legenda.

V kategoriích „Dospělí“ a „Veteráni“ může být nominován každý sportovec, který není sportovcem profesionálním.

V kategorii „Sportovní týmy/družstva“ může být nominován každý tým/družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2015.

V kategorii „Zdravotně znevýhodnění“ může být nominován každý sportovec, který je držitelem průkazu TP, ZTP všech druhů.

V kategorii „Trenér-cvičitel“ může být nominován každý trenér či cvičitel, který trénoval a vedl jednotlivce či družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2015.

V kategorii „Sportovní legenda“ může být nominován každý občan, který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu v Bakově nad Jizerou, a který v době své aktivní sportovní činnosti ve městě působil, případně občan Bakova nad Jizerou, který dosáhl vynikajících úspěchů na sportovním poli na vyšší úrovni.

4. Podmínky nominace

Nominovat sportovce roku mohou zástupci sportovních klubů, základní školy a dalších institucí, které mají co do činění se sportem a jeho rozvojem v Bakově nad Jizerou a mají sídlo na území města Bakova nad Jizerou. Nominováni mohou být sportovci z klubů organizovaných městem nebo sportovci, kteří měli po většinu roku 2015 trvalé bydliště na území Bakova nad Jizerou (toto nemusí platit pro kategorii „Sportovní legenda“).

Nominovat sportovce do ankety „Sportovec roku Bakova nad Jizerou“ mohou rovněž občané města a jeho místních částí.

Nominací se rozumí vyplnění nominačního formuláře. 

Formulář je zveřejněn v lednovém vydání zpravodaje Bakovsko, dále si ho můžete stáhnout v záhlaví této stránky a též je připraven k vyzvednutí:

 • na podatelně MěÚ,
 • v městské knihovně,
 • v sekretariátu základní školy.

Nominovat lze sportovce v libovolném počtu kategorií.

Nominovaný sportovec musí na formuláři stvrdit, že souhlasí se zařazením do ankety.

Vyplněné formuláře lze vracet:

 • na výše uvedených odběrních místech
 • poštou na adresu Městský úřad Bakov n. J., Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov n. J.
 • vhozením do dopisní schránky na budově městského úřadu
 • mailem na adresu pavlikova@bakovnj.cz

5. Nominační komise

Výsledným výběrem sportovců pro hlasování veřejnosti je pověřena nominační komise, která ověří nominace a vybere z každé kategorie pět finalistů, kteří postoupí do veřejného hlasování. Nominační komise je složena z členů komise pro vzdělání a sport, zástupců sportovních organizací aktivně působících v Bakově nad Jizerou, rady a zastupitelstva města, úředníků MěÚ.

Nominační komisi je vyhrazeno právo upravit kategorie podle počtu a druhů obdržených nominací a posoudit platnost jednotlivých nominací.

6. Podmínky hlasování v anketě

Podmínky a způsoby hlasování budou zveřejněny v příštím vydání zpravodaje Bakovsko a na webových stránkách města.

Se svými případnými podněty a dotazy se obracejte na vybrané členy nominační komise:

Dušan Šimon  d.simon@seznam.cz  602 612 875
Mgr. Jitka Brychová  brychova.j@atlas.cz  728 609 262
JUDr. Ing. M. Dvořák  dvomir@seznam.cz  723 888 134
Mgr. Luboš Brodský  brodsky.l@seznam.cz  737 137 800
Bc. Miroslava Pavlíková  pavlikova@bakovnj.cz  326 214 030
Jaroslava Čermáková
členka RaM
8.1.2016 15:48:59 - aktualizováno 27.1.2016 16:58:29 | přečteno 781x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load