Ohlédněme se za projektem Bakovský orobinec 2023

2.jpg

Letošní léto bylo nejen plné sluníčka, ale i událostí. Ponecháme stranou ty, o kterých se obvykle zmiňujeme a které se dotýkají investičních akcí, ty probíhají nadále a není na nich nic neobvyklého. Rádi bychom se dnes zastavili u společensko-kulturní akce, která byla připravována delší dobu a byla pro naše město něčím novým: Orobincové sympózium.

Tato akce byla připravena na podporu zachování řemeslné výroby z orobince ve spolupráci s paní Ivetou Dandovou, kterou mnozí z nás známe jako nositelku tradice a poslední aktivní pletařku po bakovském způsobu. Paní Dandová připravila a vedla výukový ateliér, kde se jí podařilo během dvou dnů zaškolit 6 nových pletařek, které si díky své vytrvalosti a pečlivosti odnesly několik vlastnoručně vyrobených předmětů z orobince. My ostatní jsme mohli obdivovat, jak se z prvních pokusů o zkrocení orobincových stébel postupně staly podložky a misky. Byl to jedinečný zážitek nejen pro účastnice ateliéru, ale i pro nás ostatní.

Kreativní centrum ze Zvířetic, baráčníci z Malé Bělé a modelky a modelové z Bakovska nachystaly výstavu BAKOVSKO v TRADICI III: O orobinci. Velkoformátové fotografie tematicky doplnily vystavené exponáty – výrobky z orobince, které povětšinou pocházely ze soukromých zdrojů a byly za účelem výstavy zapůjčeny. Obdobně nám lidé přinášeli staré fotografie, na kterých bylo zachyceno zpracovávání orobince. Vše bylo pečlivě zdokumentováno a popsáno a během sympozia i díky pamětníkům doplněna některé jména patřící k osobám na fotografiích.

Součástí sympozia bylo také autorské loutkoherecké představení "O bakovských Rákosácích, jehož autorem, protagonistou je Štěpán Tuček, loutkoherec, kterému zdatně sekundovali Miloslav Masopust, Filip Dušek a Barbora Frelichová. Ve smyšleném příběhu se mohli návštěvníci seznámit s vodnickou rodinkou z vrbiček za kostelem: starým vodníkem Rákosákem, vílou Orobinkou a jejich dětmi Rákosáčkem a Rákosinkou, s kapucínským mnichem – mladým Opltem, žabkou Kuňkalkou a hlavně s orobincovým příběhem na Bakovsku.

V průběhu sympózia proběhl slavnostní obřad „vítání občánků“ Rákosáčků, jak jinak než v tradiční orobincové kolébce.

Odbornou besedu "O orobinci" vedla paní Helena Šenfeldová, autorka knihy o zpracování orobince a kurátorka orobincové sbírky NMP, která novým pletařkám a přítomným hostům připomněla vývoj pletení z orobince nejenom na Bakovsku a také velmi přispěla k vytvoření výstavní expozice. Inspirativní bylo setkání s bývalými bakovskými pletařkami, které zavzpomínali na časy dávno minulé.

Orobincové sympozium bylo doplněno i o pracovní orobincovou dílnu pro děti v muzeu města a dospělí se pokoušeli uplést nekonečnou BAKOVSKOU 50.

Sympózium navštívilo více jak 300 návštěvníků a tato akce měla mimořádnou atmosféru. A nám nezbývá než poděkovat všem, kteří stáli za první myšlenkou uspořádání této mimořádné akce, účastnili se příprav, focení, přijímali zapůjčené exponáty, připravili samotnou výstavu, včetně výzdoby, v průběhu výstavy samotné pracovali na různých pozicích – u vstupu, se zvukovou technikou, za barem.

Moc děkujeme, bylo to krásné.

Vedení města


Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
Bakovský orobinec 2023

Bakovský orobinec 2023

 
 
5.9.2023 13:14:00 | přečteno 433x | magdalena.bulirova
load