Starosta ve svém projevu vzpomněl na padlé ve druhé světové válce

Pietní akt

Pietní akt u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války se konal včera, 6. května, na městském hřbitově.


Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme na tomto místě, abychom s pokorou, respektem, úctou a vděčností uctili památku obětí 2. světové války a také 75. výročí osvobození naší republiky od nacistické nadvlády.

V některých nepříjemných okamžicích lidského života býváme utěšováni okolím, ve smyslu: „Čas vše vyléčí - zkus zapomenout!“ a třičtvrtě století je na zapomenutí přeci již pěkná řádka let. Ale to nesmíme nikdy dopustit, abychom my a generace následující na hrdiny této přetěžké doby, která stála spoustu lidských životů, někdy zapomněli.

Vždyť jejich místy až totální nasazení a odhodlání bylo zárodkem pro dnešní demokratické prostředí v míru a téměř v blahobytu.

Proto je nutné uchovávat jejich odkazy a připomínat si jednotlivé příběhy a vzpomínky. Máme z čeho a především od koho čerpat. Pamětníků je stále hodně a je jen třeba chtít a umět naslouchat.

V současné době intenzivně bojujeme s jiným nepřítelem, který je také zákeřný, dotýká se všech generací a celého světa, omezuje nás téměř na každém kroku a ohrožuje na životech. Má dopady na ekonomiky států a tím i na životní úroveň obyvatel. Ano, koronavir COVID-19 nyní plně ovládá celosvětové dění. Ale možná právě tyto okamžiky přimějí lidi naší planety a této doby trochu se zamyslet, přehodnotit priority a také vrátit se do minulosti a inspirovat se od našich rodičů a prarodičů, jak oni se vypořádávali se svými každodenními starostmi v období krize, zejména pak té válečné.

V souvislosti s virovou nákazou je dost často zmiňováno, že právě rodiče a prarodiče jsou v této době nejrizikovější skupinou v boji s „neviditelným“ nepřítelem. Proto jsme na Bakovsku osobně navštívili občany starší 70. let, zda se má o ně kdo postarat a zajistit jim min. základní péči v době nouzového stavu, spojeného s řadou nařízení a omezení. S potěšením mohu konstatovat, že téměř všichni potvrdili že tomu tak je ! Co bylo dalším, pro mě hodně zajímavým zjištěním, byla skutečnost, že u nás je více jak 600 občanů starších 70.let.

A tudíž je mezi nimi řada zmíněných pamětníků 2. světové války a dalších zlomových a krizových let historie naší, i když již stoleté, ale stále mladé republiky, kterým můžeme naslouchat.

Udělejme to prosím. Nám by to mohlo pomoci a oni na to možná čekají!

Na počest padlých a bojujících ve 2. světové válce, na počest zemřelých v koncentračních táborech, na počest významného jubilea 75. let osvobození naší republiky od nacistické okupace a na počest našich stále žijících pamětníků této doby bude nyní vystřelena zde přítomnými zástupci Československé obce legionářské, jednoty Mladá Boleslav čestná salva, kterou vzdáme hold a poděkování.

Dovolte mi, abychom tuto salvu věnovali dnes také všem, kteří pracují v 1. linii v boji s neviditelným virovým nepřítelem.

Prosím o provedení čestné salvy !

Děkuji všem za účast na dnešním pietním aktu, přeji pevné zdraví a pěkný večer.

Pietní akt

Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
Pietní akt

Pietní akt

 
 
7.5.2020 14:27:09 | přečteno 352x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load