Zhodnocení činnosti baráčnické obce v Bakově nad Jizerou za období 2020–2021

Staroslavná obec baráčníků v Bakově nad Jizerou má sídlo při MěÚ V Bakově nad Jizerou. Scházíme se v Domě s pečovatelskou službou ve Školní ulici obvykle první pracovní úterý v měsíci. Letošní výroční volební zasedání naší baráčnické obce, které bylo připravováno na 28. listopadu 2021 v oblíbené restauraci Na Růžku, bylo jen 10 dní před konáním akce zrušeno z důvodu rizika narůstající pandemie.

Spadáme pod V. župu pana Václava Budovce z Budova, která sídlí v Mladé Boleslavi. V konšelstvu V. župy je i náš rychtář soused Václav Hašlar. Historická budova Staroptácké rychty čp. 27 je státem chráněná kulturní památka.

Odebíráme 10 kusů časopisu „Život Budovcovy župy“. Časopis vydává V. župa se sídlem v Mladé Boleslavi a tiskne ho Polygrafie s.r.o. v Horkách u Bakova nad Jizerou. Veleobec v Praze, ústřední orgán, vydává časopis „Český baráčník“, kterého odebíráme dva kusy. E-mailem nám také chodí „Jihočeský baráčník“.

Poštu vyřizujeme telefonicky, zasíláme si SMS zprávy a e-maily.

Rok 2020

Výroční hodnoticí zasedání se nekonalo z důvodu pandemie. Konšelská sezení se v tomto roce konala pouze šestkrát, a to v lednu, únoru, březnu, červnu, srpnu a v září.

Za rok 2020 jsem sepsala kroniku o činnosti naší baráčnické obce a předala ji paní učitelce Doškářové, která píše městskou kroniku.

Rok 2021

Až do poloviny roku – v měsících leden, únor, březen, duben, květen – se konšelská sezení nekonala. Důvodem byla pandemie Covidu a vládou zakázané shromažďování.

První konšelské sezení v roce 2021 se mohlo uskutečnit až 1.června, další konšelská sezení se konala 13. července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu.

Na prvním sezení dne 1. června nám sdělil přítomný soused Lubomír Landa, že končí s činností vzdělavatele z rodinných důvodů. Soused Landa byl pracovitým a obětavým členem. Pro baráčnickou obec vykonal hodně práce. Snažíme se nalézt nového vzdělavatele.

Jediná akce tohoto roku bylo „Sousedské posezení“, které se konalo dne 14. září 2021 v Domě s pečovatelskou službou. K poslechu nám zahráli a zazpívali soused rychtář Hašlar a pan Antonín Fencl.

Tradičně každý rok v září jsme pořádali výlet. Švandymistrová tetička Lásková měla připravenou trasu výletu do německého Jonsdorfu, kde je Motýlí dům, a pak do lázeňského městečka Oybin, ale bohužel pandemie uskutečnění výletu zabránila.

V listopadu skončila s prací gratulantky ze zdravotních důvodů tetička Marie Bílková. Měli jsme štěstí a přijali novou členku tetičku Václavu Vítkovou, která slíbila, že činnost gratulantky bude vykonávat.

Chtěla bych tímto poděkovat tetičce Bílkové za její obětavou práci gratulantky a popřát jí do dalších let pevné zdraví. Také děkujeme sousedu vzdělavateli Lubomíru Landovi za zajímavé a poučné články, které nám četl na našich konšelských sezeních.

Také bych chtěla zdůraznit, že si velmi vážíme spolupráce s vedením našeho města a mnohokrát děkujeme za finanční podporu, kterou nám poskytuje každý rok. Také děkujeme za to, že se můžeme jednou za měsíc scházet v Domě s pečovatelskou službou na konšelských sezeních.

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát do příštího roku pevné zdraví a nám baráčníkům hodně sil pro práci v baráčnické obci.

Marie JIREŠOVÁ, Staroslavná obec baráčníků Bakov n. Jiz.

7.2.2022 15:11:34 | přečteno 311x | magdalena.bulirova
load