Vydejte se s námi po původní cestě Horka - Trenčín…

Horka úvoz

Milí přátelé a sousedé,

rádi bychom Vás za osadní výbor Horka seznámili s naší snahou a cílem zrekultivovat původní cestu vedoucí z oblasti Horka do oblasti Trenčín.

Cestě bychom rádi vrátili původní přírodní ráz a zároveň ji i nově osázeli ovocno-okrasným stromořadím. Na počátku cesty by se hrdě tyčil historický horecký křížek z roku 1848, jež by sloužil jako vstupní brána do obnovené horecko-trenčínské aleje.

Jako hlavní účel a přínos obnovy cesty vidíme tzv. zelený transport (pěší trasu a návaznost na cyklostezku směr Bažantnice, Studénka) a ochranu přírody. Zároveň se domníváme, že obnovená cesta zatraktivní oblast a spojí obyvatele obcí Horka a Trenčín. V dnešní nelehké a uspěchané době, stále více z nás hledá nové možnosti, jak si aktivně odpočinout a načerpat energii. Posílit tělo i duši by tak mohla nově vytvořená zelená cesta, která by splňovala všechny tyto potřeby.

Náš návrh na obnovu původní cesty Horka - Trenčín jsme zaslali zastupitelům města. Ti se s ní seznámili na jednání zastupitelstva dne 3.11. 2021. Doufáme a pevně věříme, že zastupitele náš návrh na obnovu cesty a novou výsadbu stromů oslovil a podpoří naši snahu o zlepšení životního prostředí i v místních částech města.

Obyvatelé Horek by se tímto rádi stali spolupatronem nové aleje, čímž by byla zajištěna i následná údržba a péče obnovené cesty. Aktivní zapojení nás občanů do krajinného rozvoje vytváří vzájemnou důvěru, posiluje povědomí lidí o jejich místní krajině a povzbuzuje je, aby s krajinou zacházeli zodpovědně.

Vydejte se s námi touto společnou cestou a zajistěme zachování odkazu našich předků i dalším generacím.

Osadní výbor Horka

Původní cesta Horka - Trenčín

Horka (3)

Horka (3)

 
Horka (1)

Horka (1)

 
Horka (2)

Horka (2)

 
Horka (4)

Horka (4)

 
 
10.12.2021 10:41:13 | přečteno 305x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load