Co dělá a jak se má TIC Zvířetice v zimě

zdroj paní třídní učitelka Krausová

Budova TIC Zvířetice je nyní pro návštěvníky uzavřená a připravuje se na novou turistickou sezónu, začínající v dubnu 2017. Není však pravdou, že se uložila úplně k zimnímu spánku, i když to tak na první pohled může vypadat.

Plně slouží osadnímu výboru v Podhradí a zanedlouho se v budově TIC Zvířetice uskuteční např. setkání zástupců místních akčních skupin.

Lenku a Katku, pracovnice TIC, nyní naleznete v budově Městské knihovny, kde se zapojují do četných zimních aktivit knihovny i bakovského muzea. Především ale pracují na přípravě nadcházející turistické sezóny.

„Moc dobře už víme, jak důležitá je pečlivá příprava každé maličkosti. Pod přívalem turistů během léta nás pak nemůže překvapit taková banalita jako vyčerpání zásob suvenýrů, pohlednic, trhacích map, občerstvení, drobných v pokladně atd. Jsou to malé, ale pro výletníky důležité věci.

Pro rok 2017 chystáme zajímavé akce, jejichž přípravě se musíme věnovat již nyní. Každý, kdo nějakou akci kdy pořádal, nám dá jistě za pravdu. Po zkušenostech z letoška jsme se rozhodly, že akcí připravíme o něco méně, ale budou ještě lépe propracované a delší. (Např. Divadelní den na Zvířeticích, kdy odpoledne proběhne dětské představní a v podvečer potom divadlo pro dospělé.)

Samostatnou kapitolou jsou opět letní prohlídky Zvířetic, jejichž součástí se stane atraktivní interaktivní soutěžní hra pro děti. Podrobnosti zatím neprozradíme, ale pracuje se na ní dlouhodobě.

Všechny jmenované skutečnosti a samotný chod TIC musí mít také své administrativní zajištění, které nikde není vidět, ale je velice důležité a bez něj bychom nemohli fungovat.

Mnoho času také věnujeme propagaci našeho TIC a samotných Zvířetic, což je nyní už prakticky nerozlučná dvojice.

S tím souvisí i nečekané překvapení, které nám připravila paní Marie Mendlíková, když nás vyhledala s prosbou o pomoc při školní rodičovské aktivitě. Z této pomoci pak vyplynula poutavá vlastivědná přednáška, s kterou jsme navštívili 4. B 2. ZŠ v Mladé Boleslavi. Krátké povídání, promítnutí filmu o Zvířeticích s 3D vizualizací zámku a malý kvíz pro děti měly velký úspěch. Díky němu máme objednané první výletníky na příští sezónu. Děkujeme paní Mendlíkové, jejíž prosba o pomoc nakonec vyústila v cennou zkušenost.

Máte-li také nějaký nápad, prosbu nebo otázku, neváhejte se na nás obrátit, jsme tu stále pro vás.

Pracovnice TIC Zvířetice Katka a Lenka, toho času v městské knihovně, Bakov nad Jizerou, tel: 326 210 230.

15.12.2016 21:28:14 | přečteno 359x | magdalena.bulirova
load