Staroslavná obec baráčníků na Trenčíně hodnotila svou činnost

… a to za období od listopadu 2018 do roku 2019.

Naše výroční, hodnotící a volební zasedání se uskutečnilo 9. listopadu 2019 na sále v restauraci Na Rychtě. Byl nevlídný podzimní den se zataženou oblohou. Barevná krása listí stromů byla bez dopadu slunečních paprsků smutná. Tváře příchozích se rozjasnily až při vstupu do sálu, kde zaznívala příjemná hudba pana Kalamby a na stolech již voněly dobroty napečené našimi tetičkami. Naše panímaminka všechny mile vítala Staročeskou poctou – chlebem se solí. Ve 14 hodin naše rychtářka zahájila sezení poklepem rychtářského práva. Přivítala zástupkyni 5. župy tetičku Paříkovou, bývalou starostku Marii Štěpánovou, zástupce sboru dobrovolných hasičů a delegáty z okolních baráčnických obcí, konkrétně z Bělé pod Bezdězem, Čejetic, Kláštera Hradiště, Kosmonos, Malé Bělé, Mnichova Hradiště a Řepova. Neúčast pana starosty stejně jako zástupce zbylých obcí rychtářka omluvila.

 Zazněla vzpomínka na zemřelé. Smutek však rozptýlilo nádherné pásmo souboru z Řepova. Navodili příchod zimy nejen sněhovými vločkami, ale vykouzlili na sále i sněhuláky a došlo i na jesličky s ježíškem. Vše provázeli zpěvem a tancem. Výstup zakončili roztomilí pošťáčci předáním malovaných přáníček všem přítomným. Bylo to velmi působivé a bouřlivý potlesk za jejich výkon byl neutuchající. Následovala část pracovní – volba komise pro volbu, pro usnesení a zprávy konšelů. Velmi zajímavá byla zpráva našeho vzdělavatele PhDr. Vladimíra Bednáře, který využil skutečnost, že od prvních počátků založení Trenčína již uběhlo 440 let. Zpráva byla obšírná a historie vzniku dokonalá. Výhodou bylo, že vše rychtářka namluvila pomocí mikrofonu a tak byla slyšitelnost v sále výborná. Zprávy syndičky, berní a slídilů účtu byly věcné, plné čísel. Pro berní jsme odsouhlasili „výprostné“ a výši kontribuce pro rok 2020 ve výši 30 Kč. Zpráva švandymistra byla milá a emotivní. Rychtářka připomněla naše zdařilé akce, a to v únoru, kdy nás cestovatel pan Jakubec seznámil s jeho zážitky z Peru. Zazněla i výborná zpráva našeho vzdělavatele o životě a významu prezidenta Edvarda Beneše. V květnu bylo společné zasedání s dohlížecím výborem družstva COOP. Potěšily nás ukázky tanečního páru z TK Rytmus a popřáli jsme našim tetičkám ke svátku matek. Zdařila se nám i oslava 115 let od založení naší baráčnické obce. Kulturní vložka v podání pěveckého souboru Carillon a tanečního souboru Pozdní sběr byla vynikající. Průřez historií činnosti naší baráčnické obce byl zajímavý a rovněž vzpomínka PhDr. Jaromíra Jermáře na počátky vydávání časopisu Život Budovcovy župy byla úžasně poznávací. Od minulého prosince se také účastníme vítání občánků na MÚ v Bakově nad Jizerou. Pochopitelná je i naše účast na všech akcích 5. župy a okolních obcí.

Předseda volební komise přednesl kandidátku a následovala samotná volba. Před slibem na právo v rukách zástupkyně 5. župy, poděkovala rychtářka stávajícímu konšelstvu za jeho práci. V čele nového konšelstva opět stanula rychtářka Lubislava Bednářová a místorychtář Radovan Živný. Konšelstvo se rozšířilo o zapisovatelku, kterou se stala nová tvář, Petra Nováčková, ostatní konšelé zůstali stejní. Rychtářka všem poděkovala za důvěru, ale oznámila, že v roce 2021 dojde ke generační obměně a to tak, aby nebyla narušena činnost baráčnické obce. Následovala zpráva zástupkyně 5. župy o všech jejich akcích a zazněly další důležité informace. Zdravice hostů byly velmi vřelé a povzbuzující. Ze všech vyzařovala spokojenost z krásně prožitého odpoledne. Potom jsme si všichni pochutnali na připraveném občerstvení. Po skončení přestávky, předsedkyně komise pro usnesení přednesla, že bylo jednomyslně schváleno a stává se pro rok 2020 závazným. Švandymistr Dittrich popřál jubilantům IV. čtvrtletí a předal písemnou gratulaci i čokoládu. Zhodnocení tetičkou Paříkovou z 5. župy bylo velmi příznivé a milé. I náš pantatínek Flanderka nešetřil chválou. Na závěr jsme si zazpívali baráčnickou hymnu. Rychtářka poté zasedání ukončila pozváním všech na náš ples 18. ledna 2020 v restauraci Na Rychtě, který připravuje R. Živný se svým týmem.

L. Bednářová – rychtářka


9.12.2019 19:33:11 | přečteno 254x | magdalena.bulirova
load