Co píše Boleslavský deník o nové identitě města?

Logo motiv

Boleslavský deník 14.8.2018, autor: Karel Smažík


Bakov nad Jizerou chce být viděn a jít vpřed

Bakov nad Jizerou – Věčné „bitvy“ o titul „brány Českého ráje“ mezi Kněžmostem, Mnichovým Hradiště, Turnovem, Sobotkou a dalšími městy a obcemi se Bakov nad Jizerou poměrně moudře zřekl. To ale neznamená, že by nechtěl nic nabídnout. Ani že by nechtěl být viděn.

Je tomu právě naopak – svůj lokální charakter plánují na Bakovsku posílit a do budoucna propagovat. Pojem city branding, reklamní a marketingová strategie, mající jednoznačně identifikovat a "prodat" danou lokalitu světu, je znám ze zahraničních měst – kdo by neznal trička se srdíčkem I love New York, pražské pokusy v podobném duchu a další více či méně komplexní strategie. Málokdy se ale o něco podobného pokouší menší města. Výjimkou má být právě Bakov. Za tímto účelem byl spuštěn právě probíhající ambiciózní a dlouhodobý projekt marketingové identity, jehož smysl přibližuje starosta Radim Šimáně.

"Projekt identity nejen Bakova nad Jizerou, ale i místních částí a jeho okolí vůbec, má za cíl dodat Bakovsku jistý punc a dostat jej, po vzoru některých větších měst českých i zahraničních do širšího povědomí – okresně, krajsky, celorepublikově a postupně také mezinárodně," ozřejmuje Radim Šimáně. "Se záměrem byla seznámena místní veřejnost a dosavadní reakce byly velmi pozitivní."

Za účelem zhotovení projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení, jehož vítězem se stal Mgr. Vojtěch Dvořák, který již s městem spolupracuje na úspěšných projektech pro zříceninu Zvířetice.

Jakých konkrétních podob současný projekt, nazvaný Bakovsko Integrity-21 nabyde, vysvětluje právě zmíněný Vojtěch Dvořák, jehož úkolem společně se svým pětičlenným týmem je po vítězství v soutěži dovést náročnou zakázku za 475 tisíc korun do zdárného konce.

„Cílem projektu je vytvořit dlouhodobý propagační koncept pro celý region Bakovska, tedy nejen město samotné. Chceme zvýšit povědomí o kraji a vytvořit systémové mechanismy, které umožní posunout region vpřed a dále ho rozvíjet,“ říká Vojtěch Dvořák, „Ať již jde o přilákání pozornosti podnikatelů a investorů a o jejich podporu, či o získávání dotací a nových finančních prostředků na Bakovsko, které pomohou naše prostředí dále zkvalitňovat a zlepšovat.“

Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle má být vytvoření zmíněné jednotné identity, jakési rozpoznatelné "značky" kraje. „Výchozím bodem našeho konceptu identity je strategické umístění Bakovska. Z toho se odvíjí i motto kraje, které jsme vytvořili nejdříve – „Rozcestí středního Pojizeří“. Právě to má přispět k jednoznačné identifikaci, upozornit na výjimečnou polohu, jíž se těší, a dostat město do středu zájmu,“ objasňuje autor projektu. Na tento slogan je již v běhu i registrační ochranná známka.

Následně nadesignoval tým Vojtěcha Dvořáka (Grafik MgA. Lukáš Řípa společně s Mgr. Vojtěchem Dvořákem) oficiální logo města Bakova nad Jizerou a kraje Bakovsko. Logo vychází z šipek v 3D prostoru a doplňuje ho atraktivní grafika rozcestí s motivy Bezdězu a Trosek jakožto charakteristických bodů v krajině, mezi nimiž se Bakovsko nachází. Z těchto motivů vzniká jednotná "štábní" grafika, která se má promítnout do všech materiálů, které město nabízí. – do vizitek, letáků, uvítacích cedulí a dalších materiálů. Tím se má Bakovsko stát okamžitě rozpoznatelným a vtisknout se návštěvníkům do paměti.

Dalším a asi nejnáročnějším výstupem projektu Bakovsko Integrity-21 je pak chystaný internetový portál bakovsko.eu, jenž má kromě propagace kraje sloužit i jako platforma pro místní občany k zadávání nejrůznějších podnětů ke zlepšování regionu. „Portál bude sloužit rovněž ke vstupu do databáze podnikatelů na Bakovsku. Město Bakov nad Jizerou tak chce podpořit zejména drobné podnikatele, kteří získají zdarma reklamu. Perspektivně bychom chtěli povýšit uživatelské rozhraní portálu na jakousi interní sociální síť,“ představuje záměr Vojtěch Dvořák. Stránky budou rovněž převedeny do více jazyků v souladu s propagační strategií.

Projekt identity Bakovska rovněž žije v úzké symbióze s projekty dalšími, které pomáhá propagovat a částečně tak i realizovat. Starosta Radim Šimáně je představuje.

„Jsou řekněme čtyři hlavní priority regionálnho rozvoje a zároveň čtyři „taháky“, které Bakovsko má. Nenahraditelná hodnota v podobě kulturní památky zříceniny Zvířetice, kterou chceme dále propagovat, učinit ji centrem kulturních a společenských akcí a získat pro ni další finance,“ uvádí Radim Šimáně a pokračuje ve výčtu: „Cyklostezka Greenway Jizera, která v současnosti Bakov míjí. Naším cílem je svést její trasu na levý břeh Jizery a přivést ji k městu, a za tímto účelem jednáme s Mnichovým Hradištěm a dalšími obcemi podél Jizery. Důležitý v tomto záměru bude také postoj Středočeského kraje.“

Kapitolou samou pro sebe je revitalizace a estetizace Bakovského náměstí – k tomu se konala řada aktivit, včetně veřejného setkání s občany, kteří měli možnost diskutovat o jeho budoucí podobě. „Nechceme náměstí měnit nijak radikálně, prioritou je především přilákat sem menší podnikatele – v současnosti náměstí „nežije“ jak by mělo,“ říká Radim Šimáně. Dalším bodem je pak zkvalitňování a větší propagace zdejšího volnočasového areálu – a zejména boj o zlepšování vody v tamním přírodním koupališti, jehož kvalita se ve velkém horku často zhoršuje. Projekt Bakov Integrity-21 má – přímo i nepřímo – sloužit i těmto pilířům rozvoje Bakovska.

Zdroj: https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/bakov-nad-jizerou-chce-byt-viden-a-jit-vpred-20180814.html

 

16.8.2018 18:51:07 | přečteno 805x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load