Ohlédněme se za rokem 2015 v mateřince

Nová školka a sladká odměna

Milí rodiče, přátelé a příznivci naší mateřské školy, 

je za námi další rok plný intenzivní práce našeho velkého ,,školkového“ kolektivu. Rok 2015 byl pro naši školu ve znamení řady úspěchů a zdařilých akcí. 

Namátkou bychom rády zmínily např. Hledání velikonočního zajíčka, Logopedické odpoledne s Beruškou, výlety na Klokočku, exkurze za vědou na Technickou univerzitu v Liberci, Školní Akademie, Uspávání broučků atp. Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Škola sportu“ s názvem Sportovní školička aneb děti v pohybu. Jednotlivé lekce probíhaly v místní sokolovně pod vedením profesionálního týmu. Každá lekce byla důkladně promyšlena, kvalitně vedena podle příslušné metodiky pro tuto věkovou kategorii. V průběhu roku jsme nezapomínali ani na materiální vybavení školy. V šatnách žluté, zelené, modré a červené třídy svoje místo našly moderní barevné botníčky a šatní skříňky. Novým nábytkem byla vybavena červená třída i šatna personálu. Nakoupili jsme spoustu nových pomůcek pro jednotlivé oblasti vzdělávání, hračky do jednotlivých tříd i na školní zahradu. Naše knihovničky obohatilo velké množství nových knižních titulů atd. Na základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Beruška nám napoví, jak se hlásky vysloví“ získala naše mateřská škola v rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání finanční dotaci v plné výši 60 000 Kč na podporu logopedické prevence. Celkový rozpočet projektu činí 75 000 Kč, přičemž částka 15 000 Kč zahrnovala vlastní vklad školy. Cílem tohoto projektu je ve vyšší kvalitě rozvíjet řečové dovednosti a jazykové schopnosti dětí především pomocí motoriky, zrakové a sluchové percepce.

Nejpodstatnější akce roku 2015 na naší mateřské škole byla zahájena v měsíci srpnu. Za plného provozu probíhalo zateplení a drobné stavební úpravy na budovách i zahradě. Závěrem podzimu jsme se dočkali krásné moderní barevné školky a nových chodníčků v prostorách zahrady.

Děkujeme našemu zřizovateli, Městu Bakov nad Jizerou, za soustavnou podporu a velký zájem. Přejeme si, aby naše barevná školička byla i nadále plná zdravých a spokojených dětí.

Dagmar Vlastová, Jana Mlynková

 

Slavnostní předání zateplené školky

Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
Nová školka a sladká odměna

Nová školka a sladká odměna

 
zdobení vánočního stromku před sokolovnou

zdobení vánočního stromku před sokolovnou

 
zdobení vánočního stromku před sokolovnou

zdobení vánočního stromku před sokolovnou

 
zdobení vánočního stromku před sokolovnou

zdobení vánočního stromku před sokolovnou

 
zdobení vánočního stromku před sokolovnou

zdobení vánočního stromku před sokolovnou

 
zdobení vánočního stromku před sokolovnou

zdobení vánočního stromku před sokolovnou

 
 
9.1.2016 20:45:36 | přečteno 365x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load