Začátek školního roku

zateplování budovy MŠ

1. září byl zahájen, tak jako ve všech školských zařízeních i na naší mateřské škole, nový školní rok. U nás byl však trochu netradiční. 

V interiéru školky se změnilo pouze pár maličkostí. Paní učitelky přivítaly děti do naklizených a vyzdobených tříd. Připravené hračky přilákaly k novým zážitkům a hrám našich 180 dětí. Dále jsou připraveny pro děti výlety, návštěvy divadel, společné akce s rodiči. Vše tak, jak bývá v naší školce zvykem.

Zcela netradičně ale vyhlíží exteriér školky. Na všech budovách je postavené lešení, v části zahrady složený stavební materiál a všude panuje čilý pracovní ruch.Naše mateřská škola získala finanční dotaci v rámci projektu ,,Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Bakov n. J.“ na zateplení a další drobné úpravy, jejichž realizace právě probíhá. Snahou nás všech bude, aby stavební práce co nejméně narušily chod mateřské školy a děti se pohybovaly v bezpečném prostředí. Celá akce bude dokončena v průběhu listopadu. Můžeme se těšit na novou barevnou podobu budov naší mateřské školy. 

Přejeme všem, kteří jsou součástí naší školky, rodičům, zaměstnancům, a hlavně dětem, aby zažívali po celý školní rok hodně pozitivních pocitů, spokojenost a úspěch. Vás, vážení rodiče, co nejsrdečněji zveme ke spolupráci.

Dagmar Vlastová, Jana Mlynková

1.9.2015 v MŠ

zateplování budovy MŠ

zateplování budovy MŠ

 
zateplování budovy MŠ

zateplování budovy MŠ

 
 
7.9.2015 16:05:15 | přečteno 486x | magdalena.bulirova
load