Ze školních akcí

Články žáků a učitelů Základní školy Bakov nad Jizerou zveřejněné ve zpravodaji Bakovsko.


ZŠ Bakov nad Jizerou vydává historicky první vlastní učebnici

Anglický tematický slovník (1)

Supermoderní slovník angličtiny vznikl společnou prací žáků 7. tříd

22.6.2022 19:14:02 | přečteno 125x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Pozdrav ze základní školy

Anglický tematický slovník (2)

Milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil a popřál klidný a odpočinkový čas letních prázdnin. Mé přání z úvodu právě končícího školního roku, aby vzdělávací proces nebyl ovlivněn vnějšími negativními vlivy, zůstalo nenaplněno. Covidové vrtochy nám sebraly hodně energie a kontinuity ve vzdělávání. Vzdělávací dluh nám zase o něco narostl. Na jeho umoření budeme v dalším roce usilovně pracovat za podpory cílených programů MŠMT.

22.6.2022 19:12:04 | přečteno 122x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Projekt Město

V prvouce 3. třídy je velkým tématem Naše město.

18.11.2021 10:51:17 | přečteno 34x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Strašidelné bytosti ovládly v noci školu

Strašidelné bytosti  (5)

 „Konečně spíme ve škole“ zaznívalo od všech dětí. „ Hurá!!!

18.11.2021 10:47:27 | přečteno 18x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Bakovská škola navštěvuje fitness centrum Galaxie

Galaxie (1)

Druhý stupeň naší školy, přesněji šestý, sedmý, osmý a devátý ročník, budou po dobu zimního období chodit střídavě ob týden chlapci a děvčata s učiteli tělesné výchovy do nedalekého bakovského fitness centra Galaxie.

18.11.2021 10:45:42 | přečteno 28x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Halloweenská diskotéka

Haloweenská dikotéka (4)

V naší, v naší - V naší škole straší - Tak honem domů braši - Jsme v strašidelný kaši

18.11.2021 9:53:34 | přečteno 39x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Prvňáčci usedli do lavic

Prvňáčci (2)

Prázdniny utekly jako voda v Jizeře a před námi je opět školní rok. Všichni doufáme, že se budeme setkávat bez omezení a nepředvídatelných situací, osobně a v lavicích naší školy.

15.9.2021 19:12:18 | přečteno 329x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Výukové letní kempy

Výukové letní kempy (4)

O prázdninách naše škola ve spolupráci s KC Spokojený svět pořádala výukové letní kempy pro děti naší školy.

16.9.2021 | přečteno 195x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Zahájení školního roku 2021/2022

Základní škola

Milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás, v úvodu nového školního roku, srdečně pozdravil a popřál klidný a obohacující čas, který společně prožijeme.


31.8.2021 10:40:54 | přečteno 306x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Jarní velikonoční hra 3. A

Velikonoční hra

Vždy před Velikonocemi máme ve škole „Velikonoční dny“, kdy se neučíme z učebnic, ale máme velikonoční aktivity z různých předmětů.

16.4.2021 10:09:57 | přečteno 220x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
load