Pravidla ankety Sportovec roku 2016 města Bakov nad Jizerou

1. Organizátor

Město Bakov nad Jizerou.

2. Vyhlášení vítězů ankety

Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů, bude vyhlášen „Sportovcem roku 2016 města Bakov nad Jizerou“.

Vyhlášení vítězů ankety proběhne dne 31. března 2017 na sále „Radnice.

3. Kategorie

Sportovci mohou být nominováni v následujících kategoriích:

 • žáci do 15 let (rok narození 2001 a později)
 • junioři do 21 let (rok narození 2000-1995)
 • dospělí do 50 let (rok narození 1994 – 1966)
 • veteráni nad 50 let (rok narození 1965 a dříve)
 • sportovní týmy/družstva
 • zdravotně znevýhodnění
 • trenér - cvičitel
 • sportovní legenda.

V kategoriích „Dospělí“ a „Veteráni“ může být nominován každý sportovec, který není sportovcem profesionálním.

V kategorii „Sportovní týmy/družstva“ může být nominován každý tým/družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2016.

V kategorii „Zdravotně znevýhodnění“ může být nominován každý sportovec, který je držitelem průkazu TP, ZTP všech druhů.

V kategorii „Trenér-cvičitel“ může být nominován každý trenér či cvičitel, který trénoval a vedl jednotlivce či družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2016.

V kategorii „Sportovní legenda“ může být nominován každý občan, který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu v Bakově nad Jizerou, a který v době své aktivní sportovní činnosti ve městě působil, případně občan Bakova nad Jizerou, který dosáhl vynikajících úspěchů na sportovním poli na vyšší úrovni.

4. Podmínky nominace

Nominovat sportovce roku mohou zástupci sportovních klubů, základní školy a dalších institucí, které mají co do činění se sportem a jeho rozvojem v Bakově nad Jizerou a mají sídlo na území města Bakova nad Jizerou. Nominováni mohou být sportovci z klubů organizovaných městem nebo sportovci, kteří měli po většinu roku 2015 trvalé bydliště na území Bakova nad Jizerou (toto nemusí platit pro kategorii „Sportovní legenda“).

Nominovat sportovce do ankety „Sportovec roku Bakova nad Jizerou“ mohou rovněž občané města a jeho místních částí.

Nominací se rozumí vyplnění nominačního formuláře. Formulář bude zveřejněn v lednovém vydání zpravodaje Bakovsko a na webových stránkách města Bakov nad Jizerou.

Dále bude připraven k vyzvednutí:

 • na podatelně MěÚ,
 • v městské knihovně,
 • v sekretariátu základní školy.

Nominovat lze sportovce v libovolném počtu kategorií (tj. např. ve všech 8).

Nominovaný sportovec musí na formuláři stvrdit, že souhlasí se zařazením do ankety.

Vyplněné formuláře lze vracet:

 • na výše uvedených odběrních místech
 • poštou na adresu Městský úřad Bakov n. J., Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov n. J.
 • vhozením do dopisní schránky na budově městského úřadu
 • mailem na adresu pavlikova@bakovnj.cz

5. Nominační komise

Výsledným výběrem sportovců pro hlasování veřejnosti je pověřena nominační komise, která ověří nominace a vybere z každé kategorie pět finalistů, kteří postoupí do veřejného hlasování. Nominační komise je složena z členů komise pro vzdělání a sport, zástupců sportovních organizací aktivně působících v Bakově nad Jizerou, rady a zastupitelstva města, úředníků MěÚ.

Nominační komisi je vyhrazeno právo upravit kategorie podle počtu a druhů obdržených nominací a posoudit platnost jednotlivých nominací.

6. Podmínky hlasování v anketě

Podmínky a způsoby hlasování budou zveřejněny v příštím vydání zpravodaje Bakovsko.

Se svými případnými podněty a dotazy se obracejte na vybrané členy nominační komise:

Jaroslava Čermáková 

cermakova.jaja@seznam.cz

774 250 822

Mgr. Jitka Brychová 

brychova.j@atlas.cz 

728 609 262

Tomáš Záleský 

tom.zalesky@seznam.cz 

774 538 199

JUDr. Ing. M. Dvořák 

dvomir@seznam.cz 

723 888 134

Mgr. Luboš Brodský 

brodsky.l@seznam.cz 

737 137 800

Bc. Miroslava Pavlíková 

pavlikova@bakovnj.cz 

326 214 030

Jaroslava Čermáková, za komisi pro vzdělání a sport

2.1.2017 21:37:28 | přečteno 385x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load