III. ročník Sportovce roku je za námi!

Sportovec roku 2017/2018

Ve čtvrtek 25. 4. byl hezký jarní den. Od rána svítilo sluníčko, které lákalo i ty největší lenochy ven, na práci na zahradě nebo do přírody. Tedy pokud ovšem nebyli v práci. Prostě úplně běžný den. Ale ne zcela běžný pro ty, kteří se nějakým způsobem zasloužili o konání již III. ročníku „sportovce města“. Přesto, že na Radnici probíhají stavební úpravy, divadelního sálu se nedotkly.

Před pátou hodinou odpolední se začal sál zaplňovat nejen nominovanými a účinkujícími, ale i hosty a diváky, které zajímaly výsledky ankety.

V 17:05 hodin se rozezněla sálem městská rozhlasová znělka - Linkova slavnostní fanfára a obecenstvo ztichlo. Ale to už na jeviště napochodovaly s velkým elánem malé mažoretky z oddílu Pomněnky z Kosmonos a v modrobílých kostýmech rozzářily sál. Jejich vystoupení ocenili diváci velkým potleskem. Hned po jejich odchodu z jeviště na něj vyšel moderátor Míla Masopust (tomu v průběhu večera zdatně sekundoval syn Fanda), přivítal přítomné diváky v sále, starostu města, hosta - hokejistu z Mladé Boleslavi Jiřího Kurku a sponzory akce, účinkující. Potom předal mikrofon panu starostovi Radimu Šimáně. Ten ve svém vystoupení ocenil výkony přítomných (i nepřítomných) nominovaných a oceněných sportovců, poděkoval jim za dobrou reprezentaci města, popřál mnoho další vynikajících výsledků, organizačnímu týmu poděkoval za organizaci ankety a všem v sále popřál hodně zdraví a hezké léto. Po jeho projevu vběhly na pódium mladé „zumbistky“ a za předvedení svého čísla sklidily velký potlesk.

Byl to hezký začátek slavnostního podvečera, ve kterém se v průběhu programu vyhlašovali vítězové už III. ročníku ankety „Sportovec roku 2017-2018 města Bakov nad Jizerou“. Moderátor seznámil s výsledky ankety, ve které bylo nominováno celkem 30 sportovců (týmů) v 7 kategoriích a připravené stupně vítězů pod jevištěm už čekaly na první oceněné. 

Na ně jako první vystoupali ocenění v kategorii „legenda“:

 • místo Břetislav Černý národní házená
 • místo Karel Wollman fotbal
 • místo PhDr. Vladimír Bednář atletika, hokej

Ceny vítězům předal starosta města Radim Šimáně. 

Pokračovalo vyhlášení v kategorii „veteráni“:

 • místo Jitka Zemanová atletika, cyklistika
 • místo Ing. Miroslav Činka atletika,
 • místo Vladimír Mašek tenis

Ceny předával opět starosta města a nutno zmínit vítězství 1. oceněné ženy v této kategorii - Jitky Zemanové. 

Poslední kategorií před dalším číslem v programu byla kategorie „dospělí do 50 let“:

 • místo Bc. Jakub Šulc cyklistika
 • místo Bc. Vít Domorád tanec
 • místo Václav Brzobohatý národní házená

U této kategorie stojí určitě za zmínku to, že vítěz Kuba Šulc je nejmladší (1996) z oceněných a v této kategorii soutěžil poprvé! Protože byl ale nepřítomen, ocenění za něj převzal bratr David.

Nepřítomen byl také Bc. Vít Domorád, a tak cenu za něj převzala maminka. 

Po vyhlášení prvních tří kategorií vběhly na jeviště děti z naší mateřské školky, a byť v oslabení (v MŠ „řádí“ neštovice), předvedly pod vedením paní učitelek své číslo, jak nejlépe uměly a velký potlesk jim byl oceněním. 

Ale to už se blížilo vyhlášení dalších dvou kategorií a ceny předával oceněným mladoboleslavský ligový hokejista – obránce Jiří Kurka. 

Kategorie „ žáci do 15 let“:

 • místo Filip Šulc běh, tanec, fotbal
 • místo Šléglová Ellen atletika
 • místo Radim Zeman cyklistika, florbal, běh 

Další kategorií byli „junioři do 21 let“:

 • místo David Šulc cyklistika
 • místo Tereza Masaryková atletika
 • místo Eva Pilbauerová národní házená 

Po předání cen se pustil moderátor do zpovídání našeho sportovního hosta Jiřího Kurky. Ten odpovídal na jednu otázku za druhou, popisoval svoji sportovní kariéru a své plány do budoucna. Samozřejmě, že jeho cílem je trvalé místo v lize a v naší republikové reprezentaci. Věřme, že se mu to podaří.

Program pokračoval druhým vystoupením oddílu zumby. Na děvčata byl hezký pohled, své cvičení zvládla na jedničku a potlesk v sále si rozhodně zasloužila. 

Co nás čekalo dál?

Byly to poslední dvě kategorie a druhý host, kterým měl být boleslavský ligový fotbalista Marek Matějovský. Bohužel nebyl. V průběhu odpoledne se doma zranil a byl převezen na ošetření do nemocnice. Později jsme se dozvěděli, že je v pořádku a slíbil nám, že příště nám to vynahradí.

Protože jsme ale v sále měli dalšího ligového hráče - bakovského fotbalového trenéra Jaroslava Kamenického, převzal úlohu hosta on a s rolí se vypořádal velmi dobře! 

Výsledky kategorie „týmy“:

 • místo TJ Sokol, dorostenky národní házená
 • místo SK Bakov, mladší žáci fotbal
 • místo SDH, sportovní tým požární sport 

Další kategorií bylo vyhlášení „ trenéra-cvičitele“:

 • místo Mgr. Jitka Brychová všestrannost
 • místo Miroslav Beran národní házená
 • místo Jiří Domácí fotbal

Po vyhlášení oceněných došlo k rozhovoru s již zmíněným Jaroslavem Kamenickým. Popsal svoji ligovou fotbalovou kariéru a dotázán byl i na svůj slavný „ gól desetiletí“. Rozhovor s ním vedl sám starosta, bylo vidět, že se znají a tak o zábavu nebyla nouze. My jsme určitě rádi, že takováto osobnost trénuje naše fotbalisty.

Pak se už začalo pozdní odpoledne blížit k večeru, program ke konci. Ale všechno bylo jinak! Konec ještě nebyl, protože nás čekalo překvapení – předání ceny Fair play.

Nebyla to typická cena, byla to tak trochu omluva žáku Matěji Voborníkovi za to, že jsme ho omylem nezařadili do tisku „Galerie nominovaných“ (byl sice dodatečně prezentován v Bakovsku), a to možná způsobilo, že Matěj skončil na posledním sedmém místě. Vzal to však sportovně, na předání ocenění se dostavil a cenu si za svůj přístup k věci určitě zasloužil.

Tečku za večerem udělal náš oblíbený moderátor Míla Masopust. Zhodnotil průběh podvečera, poděkoval přítomným i hostům v sále, sponzorům za sponzorské dary, organizátorům za realizaci akce, účinkujícím za jejich hezká vystoupení a popřál všem hezké jarní dny.

Konec dobrý, všechno dobré.

Tak za dva roky zase nashle na Radnici při tom našem „sportovci“!


 • Trocha statistiky jistě neuškodí 

Tak jak jsme slíbili, seznamujeme Vás s kompletními výsledky ankety „ sportovec roku 2017-2018“.

Hlasovalo se jak hlasovacími lístky, tak elektronicky podle stanovených pravidel.

Hlasovací lístky:

 

Počet odevzdaných listinných hlasovacích lístků celkem

221

Počet platných hlasovacích lístků

211

Počet neplatných hlasovacích lístků

10

Počet odevzdaných platných hlasů:

1 116

 

 

Elektronické hlasování:

 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků celkem

 435

Počet neplatných hlasovacích lístků

80

Počet platných hlasovacích lístků

 355

Počet odevzdaných platných hlasů:

 1 219

 

 

V obou hlasování bylo odevzdáno celkem:

 

hlasovacích lístků

 656

platných hlas. lístků

 566

neplatných hlas. lístků

 96

platných hlasů

 2 335

Současně předkládáme kompletní výsledky ankety.

Výsledky:

Hlasování elektronické Hlasovací lístky Odb. komise Součet hlasů Součet pořadí Výsledné pořadí
počet hlasů umístění počet hlasů umístění
Žáci do 15 let
Kaiser Lukáš (2006), fotbal 28 4 31 3 5 59 12 5
Klíma Vojtěch (2004), fotbal 24 6 9 7 6 33 19 6
Šléglová Eliška (2005), atletika 26 5 40 2 4 66 11 4
Šléglová Ellen (2008), atletika 29 3 52 1 2 81 6 2
Šulc Filip (2007), běh, tanec, fotbal 60 1 23 4 1 83 6 1
Voborník  Matěj (2006), fotbal 6 7 12 6 7 18 20 7
Zeman Radim (2004), cyklistika, florbal, běh 58 2 21 5 3 79 10 3
231 188 419
Junioři do 21 let
Šulc David (2002), cyklistika 68 1 70 1 1 138 3 1
Masaryková Tereza (2002), atletika 64 2 61 2 2 125 6 2
Pilbauerová Eva (2002),  házená 40 3 28 3 3 68 9 3
172 159 331
Dospělí do 50 let
Brzobohatý Václav (1973), házená 49 2 27 2 3 76 7 3
Bc. Domorád Vít (1993), tanec 51 1 26 3 2 77 6 2
Hendrich Zdeněk (1981), cyklistika 27 4 25 4 4 52 12 4
Frelich  Radek (1988), fotbal 23 5 22 5 5 45 15 5
Bc. Šulc Jakub (1996), cyklistika 39 3 60 1 1 99 5 1
189 160 349
Veteráni nad 50 let
Ing. Miroslav Činka (1957), atletika 53 2 45 2 2 98 6 2
Mašek  Vladimír (1946), tenis 13 3 21 3 3 34 9 3
Zemanová Jitka (1967), cyklistika, trialtlon, běh 107 1 78 1 1 185 3 1
173 144 317
Týmy
Dorostenky TJ Sokol Bakov n.J., národní házená 84 1 52 1-2 1 136 3,5 1
LTC Bakov n.J., družstvo seniorů, tenis 5 4 14 4 4 19 12 4
SDH Bakov nad Jizerou, požární sport 30 3 38 3 3 68 9 3
SK Bakov nad Jizerou, družstvo ml.žáků, fotbal 31 2 52 1-2 2 83 5,5 2
150 156 306
Trenér - cvičitel
Beran Miroslav (1988), národní házená 37 2 35 2 1 72 5 2
Mgr. Brychová Jitka, (1974), všestrannost 41 1 77 1 2 118 4 1
Domácí Jiří (1977), fotbal 34 3 33 3 3 67 9 3
Kamenický Jaroslav (1975), fotbal 21 4 9 4 4 30 12 4
133 154 287
Legenda
PhDr. Bednář Vladimír (1939), atletika, hokej 37 2 36 3 3 73 8 3
Černý Břetislav (1948), národní házená 82 1 44 2 1 126 4 1
Ing. Jaroslav Prückner ( 1954), atletika 21 4 23 4 4 44 12 4
Wollman Karel (1949), fotbal 31 3 52 1 2 83 6 2
171 155 326
1219 1116 2 335

Komise pro vzdělání a sport RaM Bakov nad Jizerou


Vyhlašování výsledků ankety

Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
Sportovec roku 2017/2018

Sportovec roku 2017/2018

 
IMG 0902

IMG 0902

 
IMG 0898

IMG 0898

 
IMG 0901

IMG 0901

 
IMG 0904

IMG 0904

 
 
9.5.2019 16:36:09 | přečteno 671x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load