Pravidla a průběh hlasování

hlasovací lístek

Pokud jste se seznámili s medailonky sportovců v Galerii, přečtěte si pár řádků o podmínkách a způsobu hlasování:

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

Hlasovat může zájemce dvěma způsoby:

Počet kategorií, ve kterých budete hlasovat, si můžete vybrat sami, tzn., že hlasovat můžete v každé ze sedmi vyhlášených kategorií.

V každé kategorii však můžete dát hlas jen jednomu sportovci (trenérovi, týmu, atd.).

V případě volby více sportovců v jedné kategorii se stává hlasovací lístek neplatným.

ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ

Zapojit do hlasování se může občan připojením na Dění ve městě a okolí > Sportovec roku Města Bakov n. J. > Sportovec r. 2017-2018 (III. ročník) ­> Sportovec roku 2017-2018 Galerie nominovaných a to tak, že vyplní hlasovací formulář včetně jména, adresy a platného e-mailu a odešle hlasování.

  • Do svého e-mailu poté obdrží odkaz, který potvrdí a teprve v tomto okamžiku je jeho hlasování platné.

Pro zachování regulérnosti ankety je z jednoho e-mailu možné jen jedno hlasování.

Upozorňujeme, že v minulých ročnících byla vždy cca 1/3 hlasovacích lístků neplatná díky nepotvrzení odkazu, věnujte proto hlasování opravdu pozornost!  

 

PÍSEMNÉ HLASOVÁNÍ FORMOU LÍSTKŮ

Hlasovací lístek určený k vyplnění (zakřížkováním) naleznete na poslední straně speciálního vydání Bakovska (vyjde 9.4.2019), případně je k vyzvednutí v podatelně MěÚ, v městské knihovně a v základní škole. Na těchto místech může být vyplněný hlasovací lístek vhozen do hlasovací urny.

Hlasovací lístky mohou být vhozeny i do poštovní schránky na budově městského úřadu.

Každý hlasující může odevzdat pouze 1 hlasovací lístek a musí být též vyplněno jméno, adresa a podpis.

HLASOVÁNÍ ODBORNÉ KOMISE

Pořadí sportovců jednotlivých kategorií stanoví i odborná komise podle dosažených výsledků jednotlivých sportovců.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

Z hlasování elektronického, písemného a odborné komise vzniknou 3 pořadí v každé kategorii. Pořadí v kategorii z jednotlivých hlasování se každému sportovci sečtou.

Sportovci se seřadí vzestupně podle výsledných součtů.

Vítězí sportovec s nejnižším součtem (nejlepší umístění). V případě rovnosti rozhoduje odborná komise.

Pro zachování transparentnosti budou výsledky po skončení hlasování zveřejněny.

Elektronické hlasování je zahájeno, písemné bude probíhat od 9. dubna 2019. 

Hlasovat můžete do 17. dubna 2019 do 17:00 hodin.

Tak tedy hlasujte, hlasujte, hlasujte …

Za organizační výbor
Jaroslava Čermáková a Mgr. Jitka Brychová

2.4.2019 0:22:00 | přečteno 455x | magdalena.bulirova
load