Pravidla ankety Sportovec roku 2017-2018 Města Bakov nad Jizerou

pravidla sportovec roku

1. Organizátor: Město Bakov nad Jizerou.

2. Vyhlášení vítězů ankety: Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů, bude vyhlášen „Sportovcem roku 2017-2018 města Bakov nad Jizerou“.

Vyhlášení vítězů ankety proběhne dne 25. dubna 2019 na sále „Radnice“.

3. Kategorie

Sportovci mohou být nominováni v následujících kategoriích:

 • žáci do 15 let (rok narození 2003 a později)
 • junioři do 21 let (rok narození 2002-1997)
 • dospělí do 50 let (rok narození 1996 – 1968)
 • veteráni nad 50 let (rok narození 1967 a dříve)
 • sportovní týmy/družstva
 • zdravotně znevýhodnění
 • trenér - cvičitel
 • sportovní legenda

V kategoriích „Dospělí“ a „Veteráni“ může být nominován každý sportovec, který není sportovcem profesionálním.

V kategorii „Sportovní týmy/družstva“ může být nominován každý tým/družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2017 a 2018.

V kategorii „Zdravotně znevýhodnění“ může být nominován každý sportovec, který je držitelem průkazu TP, ZTP všech druhů.

V kategorii „Trenér-cvičitel“ může být nominován každý trenér či cvičitel, který trénoval a vedl jednotlivce či družstvo se sídlem v Bakově nad Jizerou v roce 2017 a 2018.

V kategorii „Sportovní legenda“ může být nominován každý občan, který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu v Bakově nad Jizerou, a který v době své aktivní sportovní činnosti ve městě působil, případně občan Bakova nad Jizerou, který dosáhl vynikajících úspěchů na sportovním poli na vyšší úrovni. 

4. Podmínky nominace

Nominovat sportovce roku mohou zástupci sportovních klubů, základní školy a dalších institucí, které mají co do činění se sportem a jeho rozvojem v Bakově nad Jizerou a mají sídlo na území města Bakova nad Jizerou. Nominováni mohou být sportovci z klubů organizovaných městem nebo sportovci, kteří měli po většinu roku 2017-2018 trvalé bydliště na území Bakova nad Jizerou (toto nemusí platit pro kategorii „Sportovní legenda“).

Nominovat sportovce do ankety „Sportovec roku Bakova nad Jizerou“ mohou rovněž jednotlivci.

Nominací se rozumí vyplnění nominačního formuláře. Formulář bude zveřejněn ve vydání zpravodaje Bakovsko 2/2019 a ke stažení zde: ikona souboru ikona souboruNominační list 2019.

Dále bude připraven k vyzvednutí:

 • na podatelně MěÚ,
 • v městské knihovně,
 • v sekretariátu základní školy.

Nominovat lze sportovce v libovolném počtu kategorií.

Nominovaný sportovec musí na formuláři stvrdit, že souhlasí se zařazením do ankety.

Vyplněné formuláře lze vracet:

 • na výše uvedených odběrních místech
 • poštou na adresu Městský úřad Bakov n. J., Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov n. J.
 • vhozením do dopisní schránky na budově městského úřadu
 • mailem na adresu pavlikova@bakovnj.cz

5. Nominační komise

Výsledným výběrem sportovců pro hlasování veřejnosti je pověřena nominační komise, která ověří nominace a vybere z každé kategorie pět finalistů, kteří postoupí do veřejného hlasování. Nominační komise je složena z členů komise pro vzdělání a sport, zástupců sportovních organizací aktivně působících v Bakově nad Jizerou, rady a zastupitelstva města, úředníků MěÚ, případně zástupců veřejnosti.

Nominační komisi je vyhrazeno právo upravit kategorie podle počtu a druhů obdržených nominací a posoudit platnost jednotlivých nominací.

6. Podmínky hlasování v anketě

Podmínky a způsoby hlasování budou zveřejněny ve vydání zpravodaje Bakovsko. 

S případnými podněty a dotazy se obracejte na členy komise

  Jaroslava Čermáková, za KVaS

7.2.2019 16:38:41 | přečteno 431x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load