Výroční valné volební zasedání Obce baráčníků Malá Bělá

Malobělští baráčníci

Příchodem podzimu se v baráčnických obcích V. župy konají hodnotící a letos i volební valná zasedání. Nejinak tomu bylo v sobotu 8. 11. 2015 na Malé Bělé, kde v 14 hodin úderem na rychtářské právo zahájil toto zasedání soused rychtář Petr Hurt v budově osadního výboru.

V pěkném čistém prostředí přivítal delegáty V. župy, členy své obce, hosty a pana starostu Bakova nad Jizerou Radima Šimáně. Ten poděkoval za dobrou práci a jeho přáním je, aby baráčníci pokračovali v záslužné práci při dodržování staročeských zvyků a tradic. Obzvláště vyzdvihl práci souborů Kominíček a Furiant, dále spolupráci při Pojizerském festivalu, 150 let dráhy Turnov-Kralupy, a v neposlední řadě i nedávné odhalení zrekonstruovaného pomníku obětem I. světové války na Malé Bělé směrem na Novou Ves. Po poctě zemřelým následovala kulturní vložka, ta byla provedena netradičně. Děti tančily country tanečky, došlo i na práskání bičem a na hru na trombon a nechyběly básničky. Zprávy činovníků byly bohaté a výstižné. Poté proběhly volby, které řídil soused Křemeček z V. župy, ty proběhly podle regulí. Do čela obce byl opět zvolen rychtář Petr Hurt i celé konšelstvo ve složení: Místorychtář: Pavel Bajer, Syndik: Jiřina Droznová, Berní: Jaroslava Čermáková, Slídilové účtů: Jana Opltová, Marie Švermová, Švandymistr: Monika Čapková, Panímaminka: Petra Chocholoušová, Zástupce panímaminky: Hana Peroutková, Vzdělavatelka: Naďa Bogárová, Gratulantka: Hana Obermajerová, Praporečník: Miroslav Činka, Konšelstvo: Helena Bajerová, Libuše Drahotová, Jarmila Šplíchalová, Jitka Rechcíglová, Blanka Bajerová, Jaroslava Kovářová. Tetička Hana Peroutková končila ve funkci panímamiky, kterou vykonávala nepočítaně let, a tak ji jako poděkování předal rychtář květinu. Naštěstí tetička v práci nekončí, neb si bez ní neumíme chod obce představit.

Delegátka V. župy tetička Křemečková připomněla akce, které se na V. župě během roku 2015 konaly, nebo V. župa přímo organizovala. Nastínila akce, které čekají baráčníky v příštím roce. Na závěr poděkovala všem za práci, kterou věnují baráčnické obci i V. župě. Zasedání bylo zakončeno zpěvem baráčnické hymny "Na rychtě naši“. Poté následovalo občerstvení.

Monika Čapková
Obec baráčníků Malá Bělá

Výroční zasedání

Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
Malobělští baráčníci

Malobělští baráčníci

 
 
19.12.2015 13:05:50 | přečteno 1101x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load