Celostátní výstava drobného hospodářského zvířectva CHOVATEL 14. - 16. 11. 2014

8členné družstvo a 1.místo mezi ZO

Dříve než se budu věnovat CV výstavě v Lysé n.L. bych se rád zmínil o 2 zajímavých výstavách, které každoročně obesíláme.  

Tou první byla okresní výstava mladých králíků, mladé drůbeže a holubů v Dobrovici. 11. října se této akce zúčastnilo celkem 8 chovatelů naší organizace, z toho byli 2 mladí chovatelé. Společně jsme vystavili 47 ks králíků, 5 ks drůbeže, a 6 ks holubů. Dohromady na celé výstavě bylo k vidění 397 ks králíků, 111 ks drůbeže a 70 ks holubů od 55 chovatelů z celého mladoboleslavského okresu. Úsilí, které svým chovům věnujeme se opět vyplatilo. Na vystavená zvířata jsme obdrželi celkem 5 čestných cen a ostatní zvířata byla převážně oceněna verdiktem „Velmi dobře – s bodovou hodnotou 93 až 95 bodů. Nejlépe ohodnocená a oceněná zvířata předvedli př. Horák - Vídeňský modrý a př. Cach – Meklenburský strakáč černý a Aljaška. Nejvíce nás však těší úspěchy našich mladých chovatelů. Lenka Kocourková předvedla 6 výborných holubů plemene „Česká čejka bezrousá“ a Lucka Cachová vystavila králíka „Zakrslého divoce zbarveného“, kterého využije do svého nového chovu. Obě mladé chovatelky získaly na své svěřence výše zmíněné čestné ceny.

Druhá v pořadí byla oblastní výstava v České Lípě konaná dne 8. 11. 2014. Tato výstava je dlouhodobě mezi chovateli velmi oblíbena. Sjíždí se zde vystavovatelé nejen z Českolipska, ale také z Liberecka, Jablonecka, Mělnicka, Děčínska a Mladoboleslavska. I na této výstavě jsme opět předvedli své odchovy a musím konstatovat, že se nám podařil nečekaný úspěch. Vystavili jsme králíky, holubi i drůbež a ve všech odbornostech jsme dosáhli velmi dobrého ocenění. V drůbeži získal př. Kocourek 5. místo za kolekci slepic Rýnských černých. V holubech byla vyhlášena kolekce Českých čejek modrých kapratých př. Kocourkové na 2. místě a zrovna tak i kolekce králíků Aljašek z mého chovu. Na výstavě je každoročně také vyhlašována soutěž mezi organizacemi v odbornosti králíků. V letošním roce se nám podařilo sestavit 9členné družstvo ušáků (nejhůře ocenění králík se do součtu nezapočítává), kteří v celkovém hodnocení získali 759 bodů a 1. místo.

Nyní ke slíbené celostátní výstavě. Listopad je každoročně spojen s nejvýznamnější chovatelskou akcí. Tato CV, pořádána pravidelně na výstavišti v Lysé nad Labem je bezesporu největší výstavou v ČR. V letošním roce bylo dohromady přihlášeno 6.334 zvířat, což je nejvíce za posledních 10 let. Z toho počtu bylo více jak 2.220 zvířat prodejných. Králíků bylo celkem přihlášeno 2.854, dále pak 1.948 holubů a 1.532 ks drůbeže. Jelikož je tato akce považována mezi chovateli za opravdový chovatelský svátek, tak i členové naší ZO se velmi těšili na její návštěvu. Někteří se zúčastnili i jako vystavovatelé a dokonce 2 naši členové zde působili jako garanti zvířat v sekci králíci. Rovněž byla některá naše zvířata zařazena do soutěžních kolekcí v nově vzniklé meziokresní soutěži nazvané „Mistrovství ČR“. Soutěžilo se v odbornostech drůbeže, holubů a králíků, vždy sedm čtyřčlenných kolekcí v každé odbornosti. Okres Mladá Boleslav se umístil na 17. místě v odb. holubů, na 9. místě v odb. králíků a na 1. místě v odbornosti drůbeže. V celkovém součtu se potom chovatelé z okresu MB umístili na výborném 2. místě z 23 soutěžících okresů. Mezi jednotlivci si potom velmi dobře vedli jak členové naší ZO (čestná cena na kolekci králíků), tak potom také řada dalších chovatelů z okresu MB. Někteří přitom získali i tituly „MISTR ČR“ nebo „ŠAMPION ČR“. Touto akcí víceméně končí hlavní výstavní sezóna roku 2014 a všichni chovatelé se již pilně připravují na novou chovatelskou sezónu v roce 2015. Všichni se těšíme a doufáme, že se nám podaří odchovat hodně krásných a hlavně zdravých jedinců, kteří budou přínosem do další chovatelské a šlechtitelské práce. Velice by nás potěšilo, kdyby tato naše činnost a úspěchy oslovily i další bakovské občany.

Jako zajímavost podotknu, že o výkup králičích kožek je stále větší zájem. Výkup tedy bude i nadále pokračovat ve stanoveném termínu, tj každou poslední neděli v měsíci od 8.00 do 10.00 hodin v chalupě ČSCH v Jizerní ulici.

Závěrem přeji nejen chovatelům vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do roku 2015.

Za ZO ČSCH Bakov nad Jizerou

Petr Cach

Výstava Chovatel 2014

Lucka Cachová a její Zakrslý divoce zbarvený

Lucka Cachová a její Zakrslý divoce zbarvený

 
4členná kolekce Aljašek a 2. místo

4členná kolekce Aljašek a 2. místo

 
8členné družstvo a 1.místo mezi ZO

8členné družstvo a 1.místo mezi ZO

 
 
11.12.2014 22:47:10 | přečteno 1782x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load