Valná hromada fotbalového klubu SK Bakov

Valná hromada

V neděli 26. ledna 2020 proběhla v restauraci Beseda výroční schůze, na které výkonný výbor klubu shrnul uplynulý fotbalový rok jak po stránce sportovní, tak i hospodářské. Pozvání na setkání přijal starosta města pan Radim Šimáně.

Po přivítání a schválení programu vystoupil se svým proslovem pan starosta města. Ocenil zejména sportovní činnost klubu, početnou základnu bakovské mládeže a aktivní činnost členů podílející se na zkvalitnění sportovního areálu. Dalšími body programu byly referáty výkonného výboru týkající se hospodaření klubu v uplynulém roce s příslušným komentářem k jednotlivým položkám rozpočtu. Přítomní byli také seznámeni s grantovou politikou klubu, loňskými investicemi a plánem investičních a neinvestičních akcí ve sportovním areálu V Podstrání pro nadcházející rok. Na závěr byly schváleny výše členských příspěvků všech věkových kategorií.

Druhou polovinu setkání vyplnili trenéři svými zprávami popisující sportovní činnost jednotlivých týmů. Trenéři mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků vyhlásili nejužitečnější hráče svých týmů. Ocenili především týmovost, disciplínu a samozřejmě fotbalový um.

Setkání ukončila diskuze přítomných s vedením klubu a starostou města.

Roman Vaněk


6.2.2020 17:56:25 | přečteno 289x | magdalena.bulirova
load