Komunitní centrum Bakov nad Jizerou

komunitní centrum

Vážení a milí Bakováci,

dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. 1. 2019 bylo v Bakově nad Jizerou v budově fary Církve československé husitské v ulici 5. května 513 otevřeno nové komunitní centrum. Toto centrum vzniklo za podpory Operačního programu Zaměstnanost, dotace podané na základě výzvy MAS Boleslavsko, z.ú.

Komunitní centrum vzniklo na základě iniciativy několika neziskových bakovských subjektů, které se věnují jednotlivým cílovým skupinám obyvatel – seniorům, rodinám s dětmi, mládeži, atd. Konkrétně se jedná o Spokojený svět z.s. (Jana Štěpánová), Církev československou husitskou (Kateřina Havelková) a Rodinné centrum Bakovánek z.s. (Petra Beranová a Eva Dohalská).

Základní myšlenkou naší snahy a cílem projektu je vytvořit funkční komunitní centrum, které tu bude pro podporu různých zájmů a pro různé skupiny obyvatel. Byli bychom rádi, aby v komunitním centru našli svoje místo všichni, kdo se chtějí věnovat nějaké smysluplné aktivitě, která zapadá do filozofie komunitního centra a je v komunitním centru realizovatelná. V rámci projektu bude poskytováno základní sociální poradenství, které zajistí místním obyvatelům bezplatnou pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací.

Komunitní centrum by se mělo stát součástí základní infrastruktury služeb města a bude otevřeno všem cílovým skupinám. Jsme na začátku fungování a připravili jsme pro Vás základní aktivity, na kterých jsme se při přípravě projektu shodli. Cílem však je komunitní práce s jednotlivými cílovými skupinami a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými aktéry komunitního života ve městě. Do budoucna tedy bude platit, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít.

Provozní doba centra bude v pracovních dnech mezi 9:00-17:00 hodin, přizpůsobena programu a aktivitám pro jednotlivé cílové skupiny. Sociální poradenství bude zajištěno v komunitním centru sociálním pracovníkem, který má příslušné vzdělání. Sociální pracovník bude k dispozici každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin, dále na základě telefonické domluvy i v dalším čase.

A CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ?

  • Posezení nad biblí u čaje a kávy

- setkávání nad nejstarší knihou naší civilizace ve snaze odhalit její tajemství a poselství dnešní době, budeme se seznamovat s biblickými příběhy, i významnými postavami a událostmi z dějin křesťanství.

  • Dobrovolnická skupina

- v těchto dnech probíhá nábor do dobrovolnické skupiny, pro kterou bude vytvořen Klub mládeže, kde bude prostor pro různé aktivity mládeže.

  • Čaj o páté již ve čtyři

– komunitní setkání, diskuse, posezení, plánování

Dále připravujeme výtvarné dílny pro děti i dospělé, kurz finanční gramotnosti, hudební dílničky, filmový klub a další aktivity.

Veškeré dění v Komunitním centru je možné sledovat na webových stránkách https://www.spokojeny-svet.cz/komunitni-centrum nebo na Facebooku www.facebook.com/kcspokojenysvet

Za celý realizační tým se těší na setkání v našem komunitním centru

Jana Štěpánová

25.2.2019 18:29:54 | přečteno 908x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load