Co pro Vás chystáme v RC Bakovánek

Bakovánek

Nově tábor i o jarních prázdninách 2019!

V červenci pořádáme ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou již osmý ročník velmi oblíbeného letního příměstského tábora. Pro děti je připraven bohatý program plný sportovních a táborových aktivit. Celým týdnem děti provází celotáborová hra a uprostřed týdne se děti se svými vedoucími vydají na výlet. Bude-li koncem týdne přát počasí, rozloučí se děti táborákem a spaním pod širákem či ve stanech. O tom, jak si děti tábor užily, se dovíte na našich webových stránkách – fotostřípky z tábora můžete zhlédnout na stránkách bakovanek.cz nebo na facebooku RC Bakovánek.

V nadcházejícím školním roce 2018/2019 rozšiřujeme nabídku příměstských táborů. V období jarních prázdnin nabídneme příměstský tábor s výtvarným zaměřením. Konat se bude ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. Počítáme se třemi táborovými běhy v období letních prázdnin - jeden běh bude sportovní příměstský tábor se základnou ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. Týden bude plný sportovních a táborových aktivit s jedním celodenním výletem uprostřed týdne. Druhý běh bude plavecký příměstský tábor. Bude se konat v obci Zvířetice v prostorách Famoz clubu. Děti budou mít denně dvouhodinovou plaveckou výuku, odpoledne bude naplněno táborovými aktivitami. Třetí běh letního příměstského tábora se bude konat v lesoparku Důně v Kněžmostě. Náplň bude přírodovědná - badatelská.

Pokračujeme v pravidelném týdenním programu

  • dětská džungle – jedná se o velmi oblíbený dopolední program pro rodiče s dětmi v tělocvičně v sokolovně. Program je vhodný pro děti od cca 1 roku do cca 3 let. Děti se mohou zúčastnit společných aktivit, naučit se nové písničky a říkanky, trénovat svoje pohybové schopnosti na překážkové dráze z nářadí,
  • angličtina pro děti - kurzy anglického jazyka jsou zaměřeny na schopnost plynule komunikovat a mluvit. Na hodinách procvičujeme mluvení a komunikaci a zároveň správnou gramatiku. Děti si upevňují nejen znalosti získané ve škole, ale mnohdy postupují v anglickém jazyce mnohonásobně rychleji,
  • zpívánky - zpívánky přispívají ke kultivaci pohybu dětí, prohloubení rytmického cítění a zlepšení spolupráce ve skupině. Zpěv, pohyb a hudba jsou od pradávna spojeny s emocemi člověka, nejmenší děti se do rytmu slov či slyšené hudby spontánně zapojují hlasem i pohyby celého těla. Děti se učí koordinovanému pohybu, překonávání ostychu a nejistoty. Spontánním vyjadřováním radosti nebo strachu v sobě uvolňují napětí a odbourávají stres,
  • hernička pro děti - hernička je vybavena hračkami, knížkami, herními prvky, k dispozici jsou výtvarné potřeby. Program ve volné herně není nijak veden, slouží k zábavě dětí a rodičů. Volnou hernu navštěvují nejčastěji maminky s dětmi od 9 měsíců do 3 let.
  • Do našeho programu chceme opět zařadit kroužek hry na flétnu - děti se naučí základy hry na flétnu. Nástroje jsou prostředkem a podporou k neverbální komunikaci, k vyjádření pocitů a emocí. Většina dětí, které prošly našimi hudebními kroužky, pokračuje v hudebním vzdělávání studiem na základní umělecké škole.
Podrobný harmonogram připravujeme. Bude uveřejněn na webových stránkách bakovanek.cz a na našem facebooku.

Z nepravidelných aktivit chystáme již zmiňované příměstské tábory, Mikulášskou nadílku v sokolovně, adventní dílničky a další akce.

Chcete-li se k nám přidat a podílet se na tvorbě a organizaci nabídky RC Bakovánek, kontaktujte nás přes e-mail bakovanek@seznam.cz nebo na tel. 730 127 758.

Těšíme se na Vás, Petra Beranová

26.7.2018 8:18:02 | přečteno 531x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load