Letní příměstské tábory 2019

Sportovní tábor

Rodinné centrum Bakovánek pořádá již po mnoho let v období letních prázdnin rodiči a především dětmi velmi oblíbený příměstský tábor. 

V loňském roce jsme byli úspěšní v grantovém řízení a za finanční pomoci Evropské unie tak mohli rozšířit nabídku příměstských táborů. Jejich cílem je podpořit rodiče dětí pečujících o děti do 15 let, kteří jsou zaměstnaní, pracují jako OSVČ, účastní se rekvalifikace nebo jsou v evidenci úřadu práce a aktivně hledají zaměstnání, příp. se jedná o osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené. V letošním roce si děti mohly vybrat příměstský tábor sportovní, hudebně - výtvarný nebo přírodovědný.

V prvním prázdninovém měsíci proběhl ve Volnočasovém areálu sportovní tábor. Pro letošní rok na téma OLYMPIÁDA NARUBY. Mezi olympijské disciplíny patřilo přejití slakline (popruhu upevněném mezi dvěma body) s mikinou naruby, soutěž Evakuace, kdy děti musely během dvou minut vytáhnout své věci a ve trojici obléknout jednoho do co nejvíce oblečení a hlavně naruby. Opravdu velmi zábavné a jejich fantazie neskutečná. Následoval běh pozpátku, opičí dráha, ale i kolektivní hry jako fotbal, házená a vybíjená. Písečné hřiště lákalo k různým hrám a k samovolnému vyrábění různých staveb. Uprostřed týdne si děti odskočily na výlet na rafty na Malou Skálu. Další dny následovaly olympijské disciplíny jako skok daleký jak jinak než pozpátku, slalom do kopce samozřejmě pozpátku, přeskoky, podlezy apod. přes molitanové kostky a lehátka. Nechyběla ani klouzačka na plachtě. 

V srpnu jsme pořádali hudebně - výtvarný tábor, jehož zázemí bylo v klubovně Bakovánku a v prostorách ZUŠ v Domě mládeže. V hudební části děti hrály na perkusní hudební nástroje, seznamovaly se s hudebními nástroji, luštily křížovky, poznávaly hudební ukázky, ale hlavně zpívaly. Učily se lidové i umělé písně a spojily zpěv s tancem. Vyrobily si vlastní hudební nástroj. Součástí hudební části bylo i vystoupení muzikoterapeuta Václava Kořínka. Václav Kořínek je hudebník hrající na různé rytmické, dechové a strunné nástroje, z nichž si většinu sám vyrábí. Děti si vyzkoušely různé bubny, chřestidla a také hru na didžeridu. Mezi účastníky objevil pan Kořínek několik talentů. Ve výtvarné části děti začaly malovaným jménem, vyzkoušely si rozpíjení barev pomocí vodovek, tempery využily při malování podkladu pro lapač snů, uhlem překreslovaly různé textury venku, krepový papír použily při výrobě hudebního nástroje. Ale vyzkoušely si i trochu neobvyklé výtvarné metody – lakem na nehty pomalovaly kameny, ze kterých vznikla krásná těžítka. Nejen venku, ale i u stolu se děti seznámily s kresbou pastelů. A nakonec si vyzkoušely ubrouskovou techniku při zdobení papírových tašek. Závěrem vytvořily krásný hudebně - výtvarný strom zdobený otisky svých rukou, který zdobí prostory Domu mládeže. 

Posledním letošním táborem byl tábor přírodovědný pořádaný v Kněžmostě. Lesopark Důně v Kněžmostě je nádherným místem, kde si děti mohou hrát, tvořit, blbnout, prostě dělat vše, co k dětství patří. Ani deštivé počasí počátkem týdne nikomu nezkazilo náladu a byla sranda. Děti hrály seznamovací hry, luštily kvízy, objevovaly okolí, zakládaly si deník. V úterý děti vyrazily na celodenní výlet na hrad Valečov. V lese cestou na hrad hrály hry, na Valečově si prohlídly hrad a skalní světničky. Cesta do Důní a v Důních byla opět plná her a zábavy. Středeční dopoledne děti strávily pozorováním přírody u Suhrovických rybníků. Vybaveni podběráky a holínkami pozorovaly nejen vodní živočichy. Pozdravit je přišel i párek nutrií. Odpoledne strávily hrami v Důních. Čtvrtý den příměstského tábora se nesl v duchu indiánů. Děti si vyráběly trička, čelenky a ochranné amulety. Hrály na etnické hudební nástroje. Koncem týdne si děti užívaly krásného počasí. Hrály stopovanou s plněním úkolů, stolní hru DIXIT, vyprávěly si příběhy podle obrázkových karet. Odpoledne je čekala táborová tombola, při které každý lístek vyhrává.

Děti byly skvělé, kamarádské, respektující, báječně spolupracovaly, doplňovaly se.

Moc děkujeme všem zúčastněným vedoucím, dětem i rodičům za spolupráci. Těšíme se příští rok na viděnou.

Petra, Vlasta a Lenka, RC Bakovánek


Příměstské tábory

Přírodovědný tábor

Přírodovědný tábor

 
Přírodovědný tábor

Přírodovědný tábor

 
Přírodovědný tábor

Přírodovědný tábor

 
Sportovní tábor

Sportovní tábor

 
Sportovní tábor

Sportovní tábor

 
Sportovní tábor

Sportovní tábor

 
 
17.9.2019 14:16:53 | přečteno 792x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load