Historie

Automobilová stříkačka

Dle zemského zákona z roku 1867 je nařízeno obcím čítající více jak 50 čísel ustanovit hasičský spolek. 

SDH Bakov, obrázek se otevře v novém okněPokrokově smýšlející občané našeho města se otázkou založení hasičského spolku zabývali již před vydáním tohoto nařízení. Již v roce 1813 je zakoupena přenosná stříkačka, která je o dva roky později opatřena dvěma koly. V roce 1818 je zakoupena již novější stříkačka čtyřkolová později nazývaná “stařenka”. Obě stříkačky byly uloženy v místech dnešního městského úřadu. Velký požár, který postihl naše město v roce 1869 však plány občanů na založení hasičského spolku odsunul o několik let později. Při požáru velmi občanům pomohly obě stříkačky, ale již zde se ukázalo, že je potřeba lidi vést k práci s touto technikou.

V září roku 1879 navrhuje starosta pan Augustin Fibiger města spolu s několika občany založit hasičský sbor. V tomto měsíci jsou zaslány stanovy na C.k. místodržitelství ke schválení. Dne 13.9.1879 zakupuje radnice další hasičskou stříkačku od firmy Smejkal za 713 zlatých. V listopadu roku 1879 jsou stanovy schváleny a v prosinci je ustanoven hasičský sbor ve městě, který čítá 51 občanů. Do čela sboru je zvolen starosta města pan Augustin Fibiger, velitelem pan Karel Halla a místovelitelem pan Vilém Faltin. I pozdější starostové sboru byli zároveň starosty obce. Tak si občané považovali hasičů.

V roce 1901 je zakoupena parní stříkačka taktéž od firmy Smejkal za 7.000 korun. Tato stříkačka sloužila občanům až do roku 1935. V roce 1934 se členové sboru dohodli o zakoupení automobilové stříkačky. Sami členové sboru obcházeli občany a pořádali sbírku na zakoupení vozidla. Do sbírky přispěli město Bakov, drobní podnikatelé města, i firmy např. Spořitelna, železniční dráhy, pivovar Klášter aj. V roce 1935 je zakoupen osobní automobil Hispania od firmy Asap z Mladé Boleslavi. Automobil je v téže firmě přestavěn na automobilovou stříkačku.

Dne 21.července roku 1935 byla stříkačka slavnostně předána občanům města. Při této příležitosti byla na náměstí uspořádána hasičská slavnost . Starosta sboru i města pan Václav Větvička vyzdvihl záslušnou práci hasičů. Této slavnosti se zúčastnili i okolní sbory. Na náměstí pak sbory předvedli sekyrkové cvičení. Tato stříkačka sloužila našim hasičům a občanům až do 70tých let minulého století.V 50tých letech získává sbor další automobil Tatru 805, dále DV12 A 30, CAS Zill, CAS 25 Š705 a v roce 2002 je našemu sboru slavnostně předán repasovaný vůz CAS32 Tatra 815, který byl zakoupen z prostředků města. Slavnostní předání, se uskutečnilo na svátek patrona hasičů svatého Floriána dne 4.května 2002, kde byla oceněna práce našeho sboru a zástupci města předali do rukou starosty nový hasičský prapor. 

Historie SDH

Kronika SDH

Kronika SDH

 
Stříkačky byly k ohňům dováženy párem koní nebo volů

Stříkačky byly k ohňům dováženy párem koní nebo volů

 
Hasičská stříkačka z roku 1813

Hasičská stříkačka z roku 1813

 
Hasičská stříkačka z roku 1813 opatřena dvoukolovou nápravou v r. 1817

Hasičská stříkačka z roku 1813 opatřena dvoukolovou nápravou v r. 1817

 
Hasičská stříkačka na dřevěných nápravách

Hasičská stříkačka na dřevěných nápravách

 
Zásah pomocí hasičské stříkačky

Zásah pomocí hasičské stříkačky

 
Bakov po požáru v r. 1869

Bakov po požáru v r. 1869

 
Bakov po požáru v r. 1869

Bakov po požáru v r. 1869

 
Bakov po požáru v r. 1869

Bakov po požáru v r. 1869

 
Bakov po požáru v r. 1869

Bakov po požáru v r. 1869

 
Leziště

Leziště

 
Augustin Fibiger

Augustin Fibiger

 
Jan Pucman

Jan Pucman

od r. 1869 zástupce velitele, později velitel. V r. 1919 zvolen předsdou
 
Rok 1902 - zakoupena parní stříkačka

Rok 1902 - zakoupena parní stříkačka

 
Rok 1929 - oslavy 50 let od založení SDH

Rok 1929 - oslavy 50 let od založení SDH

 
Sbor z r. 1934

Sbor z r. 1934

 
Vůz Hispano Suiza

Vůz Hispano Suiza

byla z něj vyhotovena automobilová stříkačka
 
Automobilová stříkačka

Automobilová stříkačka

moderní stroj, který byl v r. 1935 předán bakovským hasičům a veřejnosti
 
Sekyrkové cvičení

Sekyrkové cvičení

na počest předání stříkačky 21.7.1935
 
Sekyrkové cvičení

Sekyrkové cvičení

 
Václav Větvička

Václav Větvička

 
Členové sboru z r. 1941

Členové sboru z r. 1941

Pelikán, Trencl, Sedláček, Havlíček, Špalek, Velda, Buncman, Richtr, Zejbrdlich, Halbich, Nedoma, Starý, Komers, Kroupa, Bubák, Antoš, Volák, Vlasta, Kastner, Bubola, Jiskra, Veselý, Šulc, Čermák, Kulštrunk, Kuchta.
 
Jubilanti - r. 1950

Jubilanti - r. 1950

 
Rok 1960 - žákovské družstvo

Rok 1960 - žákovské družstvo

 
Žákyně 1962 - 1963

Žákyně 1962 - 1963

 
ZILL

ZILL

 
Tatra 805

Tatra 805

 
Škoda 706 RTH1 - r. 1983

Škoda 706 RTH1 - r. 1983

 
Výstavba zbrojnice 1981-1983

Výstavba zbrojnice 1981-1983

 
Výstavba zbrojnice 1981-1983

Výstavba zbrojnice 1981-1983

 
Kroužek MP 1985

Kroužek MP 1985

Vedoucí: J. Horejšová, Š. Dvořák, J. Dvořák
 
Rekonstrukce radnice po požáru

Rekonstrukce radnice po požáru

 
Josef Dvořák

Josef Dvořák

 
Hasičské odpoledne za sokolovnou při oslavách města

Hasičské odpoledne za sokolovnou při oslavách města

 
Povodně

Povodně

 
Povodně

Povodně

 
Povodně

Povodně

 
Slavnostní předání praporu 4.5.2002

Slavnostní předání praporu 4.5.2002

 
Tatra 815 CAS 32

Tatra 815 CAS 32

 
1. ročník Memoriálu Josefa Dvořáka (1999)

1. ročník Memoriálu Josefa Dvořáka (1999)

 
Sportovní soutěž

Sportovní soutěž

 
Chata v Drhlenách

Chata v Drhlenách

 
Chata v Drhlenách

Chata v Drhlenách

 
Požár Liazu 1.5.2004

Požár Liazu 1.5.2004

 
Požár Faurecie 14.10.2007

Požár Faurecie 14.10.2007

 
Likvidace následků vichřice - 2009

Likvidace následků vichřice - 2009

 
 
16.11.2014 22:08:02 - aktualizováno 16.11.2014 22:15:26 | přečteno 3618x | magdalena.bulirova
load