Plán činnosti na rok 2014

Brigáda SDH

Plán činnosti vychází z akcí naplánovaných na tento rok. Každý měsíc proběhne zasedání výboru, na kterém se dané akce upřesní. Každé pondělí bude probíhat kroužek mladých hasičů od 16.00 – 17.00 ve zbrojnici, v jarních měsících pak nácvik na koupališti.

Leden:

 • Výborová schůze
 • Výborová valná hromada SDH 11.1..
 • Úklid zbrojnice a příprava VVH 10.1.a 11.1
 • Školení výjezdové jednotky – asistenčních hlídek 13.1. p. Bavor
 • Asistenční hlídky – divadlo a plesy: - Bakajdy 4.1.
 •  Práce na technice a ve zbrojnici 18.1.

Únor:

 • Výborová schůze
 • Asistenční hlídky divadlo a na plesech - Maškarní merendy 14.2., Karnevalu pro děti 15.2., Hasičský 22.2.
 • Příprava plesu tomboly 21.2. a sálu a tomboly 22.2. dopoledne
 • Ples 22.2.
 • Brigáda ve zbrojnici – úklid po plese
 • školení výjezdové jednotky
 • Školení VJ – velitelé – HZS M.B.
 • Brigády ve zbrojnici – úprava garáží
 • VVH – okrsku 22.2. Nová Ves
 • Práce na technice

Březen:

 • Výborová schůze
 • Asistenční hlídky na divadle a na plesech - Města Bakova 1.3., Muzikantský 8.3., divadla 14.3. a 21.3.
 • Brigády ve zbrojnici – pokračování v započatých prací
 • Brigády na chatě – terénní úpravy hřiště a práce v podkroví
 • Sběr železného šrotu
 • Práce na technice
 • Nácvik na soutěže v požárním sportu

Duben:

 • Výborová schůze
 • Práce s motorovou pilou – příprava dřeva na čarodějnice
 • Pálení čarodějnic + zábavné odpoledne pro děti 30.4.
 • Brigády ve zbrojnici – pokračování v úpravě garáží - regály
 • Asistenční hlídky – divadlo 12.4.,
 • Bakovský půlmaratón

Květen:

 • Výborová schůze
 • Asistenční hlídky – divadlo 16.5.
 • Soutěže – Boleslavský pohár
 • Memoriál J.Průška Nová Ves
 • Brigády ve zbrojnici – dokončení práce v garážích
 • Brigáda na chatě – budování podkrovní místnosti
 • Školení výjezdové jednotky
 • Práce na technice

Červen:

 • Výborová schůze
 • Asistenční hlídky 
 • divadlo 20.6.
 • Mezinárodní den dětí pro ŠD 31.5.
 • MDD – volnočasový areál
 • Brigády na chatě – podkrovní místnost a příprava chaty na letní tábor a provoz
 • Zájezd do Litoměřic – setkání hasičů 7.6.
 • Práce na technice a ve zbrojnici
 • Účast na soutěžích Boleslavského poháru

Červenec:

 • Rekreace na chatě v Drhlenách
 • IV. ročník folklorních slavností 5.7.
 • Brigády na chatě
 • Tábor na chatě v Drhlenách 29.6. – 6.7.
 • Účast na soutěže starých gard a okrskové soutěže na Rokytě 5.7.
 • Práce na technice

Srpen: 

 • Výborová schůze
 • Rekreace a brigády na chatě
 • Memoriál Josefa Dvořáka 23.8.
 • Boleslavský pohár - soutěže
 • Práce na technice

Září:

 • Výborová schůze
 • Asistenční hlídky - divadlo
 • Brigády na chatě
 • Brigády ve zbrojnici
 • Školení výjezdové jednotky
 • Nácvik na soutěže a účast na soutěžích v požárním útoku
 • Práce na technice

Říjen:

 • Výborová schůze
 • Asistenční hlídky - divadlo
 • Brigáda ve zbrojnici
 • Školení výjezdové jednotky
 • Chata – zakončení sezony
 • Práce na technice příprava aut na STK

Listopad:

 • Výborová a členská schůze
 • Asistenční hlídky - divadlo
 • Příprava vozidel na technickou kontrolu
 • Brigáda na chatě – zazimování
 • Brigády ve zbrojnici
 • Školení výjezdové jednotky
 • Práce na technice

Prosinec:

 • Výborová schůze
 • Práce na technice
 • Asistenční hlídky – divadlo
 • rozsvícení vánočního stromku
 • Mikulášská besídka pro děti
 • Sportovní odpoledne – soutěž v bowlingu
 • Profesní školení řidičů
 • Brigáda na chatě – kontrola
 • Brigáda ve zbrojnici - inventarizace majetku
 • Gratulace k Vánocům 
16.11.2014 22:07:29 | přečteno 645x | magdalena.bulirova
load