Jak si stáli v roce 2017 hasiči?

Valná hromada SDH

Jako každý rok v lednu sedám k počítači a připravuji se napsat článek do Bakovska o činnosti místních hasičů, tentokráte za rok 2017. 

Ty roky ale letí, co? Podklady čerpám z obsáhlé zprávy z výroční valné hromady SDH přednesené jednatelkou Jiřinkou Horejšovou, která ji podle jejích vlastních slov letos trochu zkrátila. Ta „zkrácená“ zpráva měla 14 stránek a činnost hasičů za rok 2017 v ní popsala opravdu podrobně a do nejmenších detailů. Já teď stojím před problémem, jak tu obsáhlou zprávu uchopit, protože celou by nám ji šéfredaktorka neuveřejnila (jsou přeci i jiné články) a navíc vás o činnosti hasičů pravidelně měsíčně v Bakovsku informuji.

Asi proto mě napadlo zkusit udělat to po úvodu tak trochu jako statistiku, prostě jen pár čísel. Vždyť naši práci během roku znáte a jsme vidět na každé akci, ne?

Tak tedy od začátku. Výroční valná hromada se konala v sobotu 20. ledna od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici. Modrými uniformami se to tam jen hemžilo, našimi místními i našich hostů. Vlastně jeden milý host u předsednického stolu uniformu neměl, protože to nebyl hasič, ale starosta města - Radim Šimáně.

Po oficiálním úvodu a předepsaných oficialitách dostala slovo jednatelka sboru a přednesla tu „zkrácenou“ výroční zprávu. Po přivítání přítomných, popřání všeho dobrého v letošním roce už nás zasypávala informacemi. Já se pokusím stručně předat i vám ty nejdůležitější.

Počet členů sboru k 31. 12. 2017:

 • 35 aktivních členů, z toho 14 žen a 21 mužů,
 • 11 členů přispívajících (převážně členů čestných a starších 70 let),
 • 24 dětí,
 • zástupce našeho sboru ve 4. okrsku starosta sboru Milan Hanuš,
 • činnost sboru zajišťoval zvolený výbor a řídil se přitom schváleným plánem činnosti.

Odborná školení a příprava členů výjezdové jednotky, zejména:

 • pravidelné školení velitelů a velitelů družstev na HZS v Mladé Boleslavi,
 • školení členů VJ s pracovníkem firmy Scania na obsluhu tohoto vozidla,
 • praktické školení ve Volnočasovém areálu na obsluhu nástavby a čerpadla nového vozidla zn. Scania a zkouška ostatní techniky,
 • školení pro vedoucí mládeže ve Skokovech,
 • školení asistenčních hlídek, kontrola výzbroje a výstroje,
 • kontrola připravenosti techniky (spojení, dýchací technika, první pomoc, obsluha čerpadel apod.),
 • profesní školení řidičů a kondiční jízdy, obsluha motorového člunu a podobně.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Složení

Štěpán Dvořák, Jan Pelech, Lukáš Bígl, Václav Grünwald, Josef Nedvěd, Stanislav Šimon, Jan Zeman, Bohumil Vlasta, Vladimír Šlégl, Radek Zelinka, Václav Šplíchal, Dalibor Honc, Jiří Horejš, Jan Kertész a Jaroslav Žďánský.

Zásahy a výjezdy v r. 2017

 • 7. 1. všem dobře známá závada na rozvodu plynu ve městě,
 • 16. 2. požár elektrické rozvodny v Bakově n. J. Fügnerově ulici,
 • 23. 2. povodeň - kontrola toku a informace obyvatelstvu,
 • 5. 3. požár nákladního automobilu Bakov n. J., – Trenčín,
 • 5. 3. požár zahrady Bakov n. J.,
 • 31. 3. požár strniště pod železničními mosty v Bakově n. J.,
 • 10. 6. technická pomoc – odstranění stromu z komunikace v Bítouchově,
 • 14. 6. záloha na zbrojnici za HZS Mnichovo Hradiště,
 • 13. 8. požár nákladního automobilu u Volnočasového areálu v Bakově n. J.,
 • 7. 9. námětové cvičení s bambi vaky,
 • 19. 9. požár rodinného domu v Bakově n. J.,
 • 1. 10. pátrání po pohřešované osobě v Dolní Krupé,
 • 27. 10. požár panelového domu v Mladé Boleslavi,
 • 29. 10. likvidace následků vichřice - naše jednotka vyjížděla k 7 zásahům a to hlavně k likvidaci spadlých stromů, střech a k zatopeným sklepům,
 • 29. 10. povodeň – rozvoz pytlů s pískem, dopravní značení a informování obyvatel,
 • 10. 12. požár kravína v Dolánkách,
 • 19. 12. požár baru v Mladé Boleslavi v obchodním středisku Máj,
 • v rámci zásahů odpracováno 199 hodin,
 • při přípravě a údržbě techniky odpracováno 328 hodin.

Nová hasičská technika

 • 20. 5. slavnostní předání nového vozidla zn. Scania P 480 – 6x6 na bakovském náměstí,
 • 28. 6. předání nové motorové pily na hasičské stanici v Praze.

Preventivní činnost

 • průběžné kontroly objektů města,
 • asistenční hlídky na plesech, divadlech, školních akademiích a městských akcích,
 • 8. 4. asistence při Bakovském půlmaratónu,
 • 29. 4. asistence při ohňové show na Zvířeticích,
 • 30. 4 pálení čarodějnic ve Volnočasovém areálu,
 • 17. 6. oslavy k 520 letům udělení městských práv,
 • 18. 6. zajišťování průběhu závodů v triatlonu,
 • 1. 7. Pojizerský folklorní festival,
 •  5. 8. asistence při ohňové show na Zvířeticích,
 • 2. 12. pomoc souboru Furiant při Mikuláši na Zvířeticích,
 • 3. 12. asistenční hlídka rozsvícení vánočního stromku.

Spolupráce se školskými zařízeními

 • dny otevřených dveří ve zbrojnici,
 • projížďky s dětmi na motorovém člunu ve Volnočasovém areálu,
 • Den dětí ve Volnočasovém areálu (projížďky na motorovém člunu, prohlídka scanie, stříkání ze džberové stříkačky, bublinková show,
 • rozsvěcení vánočního stromu na náměstí,
 • návštěva Mikuláše na 1. stupni a předání sladkostí dětem,
 • beseda s dětmi ZŠ v hasičské zbrojnici.

SPORTOVNÍ ČINNOST

Složení mužského družstva

Pavel Kertész, Lukáš Bígl, Jan Zeman, Jarda Žďánský, Lukáš Honc, Dalibor Honc, Jan Kertész a Jan Pelech, Radek Zelinka

Soutěže

 • 6. 5. Nová Ves 1. místo,
 • 13. 5. Dlouhá Lhota BP 5. místo,
 • 3. 6. Březovice 3. místo,
 • 24. 6. Chotětov BP 3. místo,,
 • 19. 8. Sukorady BP 9. místo,
 • 26. 8. Bakov nad Jizerou BP - Memoriál J. Dvořáka 5. místo,
 • 2. 9. Březno BP 7. místo,
 • 9. 9. Kosořice 16. místo,
 • 16. 9. Bítouchovské nasávání (muži 3., stará garda 2.),
 • 7. 10. vyhlášení Boleslavského poháru celkové umístění 7. místo.
 • 7. 10. družstvo ve složení Jan Pelech, Jaroslav Žďánský, Lukáš Bígl a Radek Zelinka se zúčastnilo soutěže „Hasičská noc pod Ještědem“ (prověření fyzické připravenosti k zásahu),
 • v anketě Sportovec r. 2016 Bakova nad Jizerou se sportovní družstvo mužů umístilo na 2. místě.

Složení ženského družstva

Petra Štychová, Jana Reslová, Iva Zelinková, Petra Kertészová, Kristýna Šlapáková, Nikola Rulcová, sedmou členku jsme si vždy zapůjčili.

Soutěže

 • 6. 5. Nová Ves 5. místo,
 • 24. 6. Chotětov BP 7. místo,
 • 24. 6. Noční soutěž v Bakově nad Jizerou 7. místo,
 • 19. 8. Sukorady BP 13. místo,
 • 26. 8. Bakov nad Jizerou BP - Memoriál J. Dvořáka 11. místo,
 • 2. 9. Březno BP 11. místo,
 • 9. 9. Kosořice 11. místo,
 • 16. 9. Bítouchovské nasávání 2. místo,
 • 7. 10. vyhlášení Boleslavského poháru celkové umístění 11. místo.

Kroužek malých Soptíků

 • 23 dětí (mladší a starší), vedoucí Jan Kertész, Lukáš Bígl, Radek Zelinka,
 • soutěže:
 • 18. 2. Dobrovice Plamen (štafeta dvojic, uzlování)
 • 29. 4. Mladá Boleslav Plamen (štafeta 4x60, štafeta CTIF)
 • Nová Ves soutěž Memoriál Josefa Průška (děti mladší 5. místo a děti starší 3. místo)
 • 13. Březovice (děti mladší 1. místo a 3. místo a děti starší 1. místo)
 • 27. 5. Chotětov (děti starší 11. místo a mladší 5. místo a 14. místo)
 • 4. 6. Březno Plamen (Požární útok, útok CTIF)
 • 17. 6. Kosmonosy (děti starší 6. místo a mladší 14. místo a 16. míst)
 • 24. 6. Chotětov (starší děti 9. místo a mladší děti 5. a 6. místo)
 • 2. 9. Březno (starší děti 7. místo a mladší děti 5. místo a 11. místo)
 • 9. 9. Kosořice (starší děti 6. místo a mladší děti 10. a 11. místo)
 • 16. 9. Bítouchov (starší děti 2. místo a mladší děti 3. a 4. místo)
 • hra Plamen okresu Ml. Boleslav (mladší děti 14. místo a starší děti 12. místo)

A dost! V této „statistice“ bych mohla pokračovat ještě dlouho. Psát o tom, jak pořádáme tradiční ples, všem dobře známé „čarodějnice“ ve volnočasu s tradičními bramboráky, staráme se o zbrojnici, o chatu v Drhlenách, uskutečňujeme 2x ročně sběr železa a elektrospotřebičů, navštěvujeme své starší členy, účastníme se různých besed s místními spolky, městu pomáháme tam, kde je třeba. V podstatě jsem zodpověděla na úvodní otázku „jak si stáli v r. 2017 hasiči?“ Myslím, že dobře, velmi dobře na to, kolik mají aktivních členů!

Však to také zhodnotil velmi kladně s poděkováním také starosta města a dobrého hodnocení se nám dostalo i od sousedních hasičských sborů.

Je samozřejmostí, že jsou také problémy. Jak jsem napsala, aktivních členů je málo (nechcete se k nám přidat?), práce před námi pořád hodně, ne všichni zaměstnavatelé pouštějí rádi členy jednotky k výjezdům, také střídavé směny na pohodě nepřidají.

Ale nevzdáváme to! Pro nás stále platí heslo na našem praporu: „Bližnímu na pomoc, vlasti ku prospěchu“.

Jaroslava Čermáková, za SDH

Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

 
 
9.2.2018 21:42:26 | přečteno 397x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load