Jaké dáte hasičům vysvědčení za rok 2016?

Valná hromada 2017

Tak jako každý rok v lednu, i letos se konala výroční valná hromada SDH Bakov nad Jizerou. 

V sobotu 14. odpoledne mrzlo, padal sníh, ale to nebránilo tomu, aby se vyhřátá společenská místnost hasičské zbrojnice zcela zaplnila nejen členy sboru, ale i hosty ze sborů okolních. Po oficiálním zahájení starostou sboru M. Hanušem a po vyslechnutí obsáhlé zprávy jednatelky sboru J. Horejšové a ostatních činovníků přišla na řadu vystoupení hostů. Starosta města R. Šimáně ocenil hasiče za minulý rok jedničkou, poděkoval za práci, kterou pro město dělají, zejména pak za pomoc při výpadku plynu 7. ledna, ale i za všechny ostatní aktivity ve městě, na kterých se hasiči podílejí. Své k tomu přidal i Václav Grünwald ne jen jako hasič dobrovolný a profi, ale jako místostarosta města. I zástupci okolních sborů hodnotili hasiče kladně, nutno říci, že byli mnohdy překvapeni činností, kterou náš sbor vyvíjí. Vedení sboru naopak poděkovalo městu za vstřícný přístup a finanční pomoc, zejména pak za úspěšně podanou dotaci, díky které sbor získá během I. pololetí nové zásahové vozidlo - cisternu.

V následujících řádcích jsem chtěla dál popisovat to, co obsahovala souhrnná zpráva jednatelky, ale došlo mi, že by to bylo “nošení dřeva do lesa“. Snad jenom pro informaci uvedu, že sbor se k 31. 12. 2016 skládal z 35 aktivních členů, z toho bylo 14 žen a 21 mužů, 13 členů bylo pouze přispívajících (převážně členů čestných – starších 70 let) a 25 dětí. To proto, aby si čtenář mohl udělat představu o tom, co tato „ hrstka“ lidí ve městě dělá.

Popisovat činnost výjezdové (zásahové) jednotky opravdu nemusím. Čtete o ní průběžně ve zpravodaji Bakovsko během roku. Všichni víte, že když postihne město nějaká živelná pohroma, zasahují hasiči, je povodeň - jsou tam hasiči, o likvidaci požárů ani nemluvím, to je jasné, stane se dopravní nehoda - jsou tam hasiči. A tak bych mohla popisovat znovu jejich aktivity; prostě jak je ve městě problém, pomohou hasiči. Snad jen připomenu, že v loňském roce během 29 výjezdových dní provedli 31 zásahů. Hodně, že? A není to jen o zásahu, na ten musí být připravená technika, výstroj a výzbroj, a to také stojí hasiče spoustu volného času.

Mohla bych psát o tom, že si vychováváme mladou generaci, ale to také už čtenáři vědí. Naše družstva mladých hasičů „soptíci“ se nejen učí hasičskému řemeslu, ale také se zúčastňují různých soutěží v hasičském sportu a moc je to baví. Věřím, že je to i zásluha jejich vedoucích, kteří jim ve svém volnu věnují hodně času. A každoročně pořádaný letní tábor v Drhlenách také svědčí o výborném vztahu k dětem všech, kteří se na jeho chodu podílejí.

Ten, kdo se zúčastňuje různých městských akcí, může vidět v davu mezi lidmi modré uniformy hasičů, zajišťující a pořadatelskou službu. Jindy při různých oslavách a akcích i uniformy historické - bílé. Sluší jim to v obou druzích. Samostatnou kapitolou je výstroj a výzbroj hasiče při zásahu, ale to bude předmětem nějakého dalšího povídání.

Já se opět vrátím k činnosti hasičů. Že pořádáme každoročně „čarodějnice“ ve Volnočasovém areálu - víte, že pořádáme hasičské soutěže tamtéž - také víte, že pořádáme ples - víte, že naše sportovní družstvo mužů obsadilo v Boleslavském poháru II. místo, že soutěží po letech znovu i naše ženy a děti – to už také víte, že pořádáme sběr železného šrotu a elektrospotřebičů - také víte, že... Tak bych mohla popisovat činnost hasičů ještě chvíli. Ale nebudu. Obrázek ať si udělá každý sám, zamyslí se nad činností hasičů ve městě a sám jim také vystaví vysvědčení za loňský rok.

U mě je to za 1. Jakou známku dáte vy?

Jaroslava Čermáková
SDH Bakov n. J. 

Výroční valná hromada

Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 
 
9.2.2017 22:07:52 | přečteno 335x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load