Výjezdy jednotky SDH Bakov

Výjezdy

Rok 2019 sotva začal, ale za poslední dva měsíce máme za sebou už 5 výjezdů zásahové jednotky.

Tak tedy pěkně popořadě:

  • Dne 14. 2. byl proveden odchyt zvěře u Čisté.

  • Ještě téhož dne se zasahovalo při požáru rodinného domu v Maníkovicích. Celý zásah - hašení domu a rozebírání střechy - musela jednotka absolvovat v dýchací technice.

  • Dne 8. 3. došlo při vichřici k pádu stromu na Klokočce přímo na elektrické vedení, které způsobilo následný požár trávy. Teprve po odpojení el. vedení mohlo dojít k hašení hořící trávy.

  • Vichřice 11. 3. zanechala své stopy v Podhradí. Jednotka vyjela v nočních hodinách na pád stromů v Podhradí. Po příjezdu byly zjištěny spadlé vzrostlé stromy přes silnici. Jednotka provedla rozřezání a úklid z komunikace. Celá akce končila v ranních hodinách a kluky čekal nástup do jejich zaměstnání.

  • Zatím poslední událostí byl 22. 3. požár lesního porostu u železniční tratě na Klokočce.

Na místě události byla naše jednotka první a hned začala s hašením a s lokalizací. Po té byl zásah předán HZS MH a HZS SŽDC. Poděkování patří Městské policii Bakov n. J., která pomohla s hladkým průjezdem k události a se zastavením provozu na komunikaci.

 Jaroslava Čermáková, za SDH


Výjezdy

Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
Výjezdy

Výjezdy

 
 
21.4.2019 7:59:22 | přečteno 222x | magdalena.bulirova
load