Vysvědčení pro hasiče za rok 2018

Valná hromada

Pro školní děti skončilo první pololetí a rodiče se (ne)těší z předložených vysvědčení svých ratolestí za I. pololetí. Po něm přichází tu sladká, tu hořká odměna, sem tam i nějaký zákaz. Pokud bylo vysvědčení špatné, je však čas si ve druhém pololetí špatné známky ještě opravit. U hasičů je to jinak. Ti v lednu bilancují a hodnotí svoji práci za minulý rok a oprava u nich nepřichází v úvahu. Jak si tedy stáli ti naši místní hasiči v r. 2018?

To jsme se dozvěděli na valné hromadě SDH, která se konala odpoledne 12. ledna 2019 v zaplněné hasičské zbrojnici. Modrala se uniformami nejen místních, ale i přespolních hasičů, kteří přišli zasedání pozdravit.

Popisovat podrobně činnost hasičů tak, jak ji přednesla ve své obsáhlé zprávě jednatelka sboru J. Horejšová by bylo jako nošení dříví do lesa. Vždyť každý měsíc píšu do Bakovska o tom, co se u nás a v okolí stalo, kde hasiči zasahovali, co se naučili, komu pomáhali, kde a v čem se školili, jak pracují s našimi malými “Soptíky“, jaké mají či nemají sportovní výsledky, atd, atd…

Jenže se říká, že opakování je matka moudrosti, a tak i já přistoupím na to, že využiji přednesenou výroční zprávu, budu z ní čerpat a pokusím se opravdu ve stručnosti jednotlivé důležité a podstatné činnosti sboru hasičů představit.

Naše členská základna čítala k 31.12.2018 35 aktivních členů, z toho 13 žen a 22 mužů, dále 15 přispívajících a 22 dětí.

Podíváme-li se na počet - není jich mnoho, ale myslím, že práce pro město a okolí bylo uděláno v tomto počtu víc než dost.

Možná by stálo za to, shrnout vše do jednoduché tabulky a přehled činnosti by byl na světě a vypadal by asi zhruba takto (ovšem zcela nezahrnuje vše): 

Počet různých školení

6

Odborná příprava výjezdové jednotky

10

Výjezdy jednotky k zásahům

24

Námětová cvičení

7

Hodin strávených při zásazích

280

Hodin strávených při přípravě techniky

328

Asistence při různých akcích

9

Soutěže zařazené do Boleslavského poháru

13

Vlastní akce

5

Brigády na chatě

155 hod.

Brigády ve zbrojnici

375 hod.

Soutěže „Soptíků“

12

Soustředění „Soptíků“ a besídka

2

Práce s dětmi

546 hod.

Když s tímto vším byli přečtením rozsáhlé zprávy seznámeni místní, ale i okolní hasiči, nestačili se divit. Možná nám všem v průběhu roku nedochází, kolik práce se za celoroční činností hasičů skrývá, jak nám všem těch pár lidí věnuje svůj volný čas proto, abychom si ve městě a v okolí (dá se říci) v klidu žili. Zato si jistě zaslouží náš dík a přání hodně zdraví a pohody i v letošním roce. A určitě také méně zásahů.

 Jaroslava Čermáková, SDH

Valná hromada

Valná hromada

Valná hromada

 
Valná hromada

Valná hromada

 
Valná hromada

Valná hromada

 
Valná hromada

Valná hromada

 
Valná hromada

Valná hromada

 
Valná hromada

Valná hromada

 
Valná hromada

Valná hromada

 
 
25.2.2019 16:27:53 | přečteno 243x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load