Zdravověda druhého stupně

Proč zdravověda druhého stupně? V prosincovém čísle jste se mohli dočíst o absolvovaném soustředění Soptíků na téma první pomoci. A protože tímto naše vzdělávání nekončí, byla domluvena návštěva profesionálního záchranáře, pana Davida Matouška.Sešli jsme se v pondělí odpoledne v 16:00 hod v místní zbrojnici. Nejprve pan záchranář Soptíkům položil několik základních otázek, aby zjistil úroveň znalostí a dovedností. Již po pár odpovědích byl velmi překvapen, že na každou jeho otázku dostal plnohodnotnou odpověď.

Přešel tedy k praktickým otázkám, kde mezery také nenalezl. Začal býti bezradný, a proto přešel rovnou k nácviku resuscitace. Zde k jeho lítosti také neměl mnoho práce.

Velmi překvapený pan záchranář vznesl otázku na všechny zúčastněné: "Tak co tedy ještě neumíte?" Dočkal se pouze pokrčení ramen. Rozhodl se tedy, že Soptíkům rozšíří znalosti v oblasti transportu raněného. Vysvětlil jim zásady manipulace a veškeré techniky si Soptíci také vyzkoušeli sami na sobě.

Do teorie i praxe byli Soptíci zapálení a každou informaci vstřebávali dopodrobna. Najednou byla pokládána spousta otázek, na které pan záchranář nestíhal ani odpovídat.

Po této akci jsme si mohli s klidným srdcem říci "naši Soptíci dokáží podat první pomoc". Moc děkujeme panu záchranáři za výbornou přednášku a těšíme se na další spolupráci.

  Zelinková I., Ginzlová K. SDH


19.4.2019 7:54:54 | přečteno 191x | magdalena.bulirova
load