A je to naše!

Slavnostní předání

Když tahle věta vyšla na bakovském náměstí v sobotu odpoledne 20. května z úst místostarosty (a hasiče) Václava Grűnwalda, vypukl v řadách nastoupených uniformovaných hasičů jásot, který se přenesl i na přítomné občany a stvrdil ho mohutný potlesk.  

Bylo z čeho se radovat! Vašek totiž převzal od starosty města klíčky od nového hasičského vozu. Ten kdo na náměstí byl přítomen, byl svědkem toho, jak chvíli předtím vjela na jeho plochu vyzdobená nová krásná červenobílá velkokapacitní hasičská cisterna SCANIE 480 CAS 30.

Ale popořádku. Slavnostní odpoledne zahájila ve 14 hodin jednatelka sboru J. Horejšová, představila mladé hasiče Soptíky, kteří předvedli zásah se džberovou stříkačkou a poté útok se stříkačkou PS 12.

Následně pan starosta Šimáně ve svém proslovu vyzdvihl činnost sboru a poděkoval za práci pro město. Krátkými proslovy se připojili ředitel HZS Mladá Boleslav Ing. Hadrbolec a zástupce firmy WISS, která vozidlo vyrobila. Jednatelka sboru seznámila přítomné s historií techniky, kterou sbor užíval a užívá i dnes.

Po skončení oficiální části si mohli přítomní nový vůz prohlédnout a obdivovat ho za odborného výkladu hasičů. Mnoho z nich toho využilo, zejména děti byly nadšené tím, že si mohly sednout za volant hasičského auta.

Prohlédnout si mohli přítomní i historickou techniku, která ve městě působila: houpačku hasičů z Bud -Horek, Tatru 805 pana Güttla z Bítouchova a Trambus – hasičů z Dolního Bousova.

Protože historie techniky sboru je bohatá, domnívám se, že stojí za to Vás s ní také seznámit:

Přestože byl náš sbor založen v prosinci roku 1879, první hasičská stříkačka pocházela již z roku 1813 a byla pouze přenosná. Proto v roce 1817 byla opatřena dvoukolovou nápravou pro snadnější obsluhu. V roce 1818 byla nahrazena větší a výkonnější čtyřkolovou stříkačkou. V roce 1879 zakoupila obec ještě druhou stříkačku a darovala ji hasičům k založení sboru.

Všechny tyto stříkačky patřily do skupiny vahadlových – lidově řečených houpačky. Poslední zmínky o těchto stříkačkách máme z roku 1956, kdy byly stříkačky převezeny na celostátní výstavu požární ochrany v Praze. Postupně během let však vahadlové stříkačky nestačily a tak v roce 1902 rozhodlo vedení obce o zakoupení parní stříkačky. I ta velmi dobře sloužila našim občanům, ale vývoj techniky šel stále kupředu a v roce 1928 uvažuje vedení obce spolu s hasiči o zakoupení autostříkačky. Z finančních důvodů nakonec stříkačka zakoupena nebyla. Přesto myšlenka na zakoupení automobilové stříkačky hasiče neopustila a v roce 1934 kupují od škodových závodů osobní automobil Hispania-Suiza, který je přestavěn na hasičskou automobilovou stříkačku. K slavnostnímu předání dochází 21. července 1935. Tato stříkačka sloužila našim hasičům až do začátku 70. let, kdy jsou z požárního útvaru na náš sbor převedeny automobily Tatra 805, automobilová stříkačka ZIL a přenosná stříkačka PS 8. V roce 1973 po nehodě vozu ZIL sbor disponoval pouze vozidlem Tatra 805. V roce 1976 dosloužil i tento vůz a náš sbor získal z požárního útvaru hasičský dopravní automobil Avia Savien DA 30 s přenosnou stříkačkou PS12, která našemu sboru slouží do dnešních dnů, a můžete ji po městě vidět.

V roce 1983 byl z požárního útvaru v Bělé pod Bezdězem městu Bakov převeden cisternový vůz Š 706 RTH 1, který sloužil našim hasičů a občanům až do roku 2001. V tomto roce vedení města ze svých prostředků zakoupilo repasovaný vůz Tatra 815. Slavnostní předání tohoto vozu proběhlo na náměstí 4. 5. 2002. Tento vůz se účastnil průměrně 20 výjezdů za rok. Stojí za to připomenout jen ty největší: 2004 - požár Liazu, 2007 -  firma Faurécie v Řepově, 2008 - požár Akumy v MB a velkoskladu v Praze Libuši, požáry rodinných domů v Bakově a okolí, lesní požáry na Branžeži, požár skladu historických vozidel v Podhradí, požár podniku v Turnově. Vypisovat všechny výjezdy by vydalo na dlouhý seznam, nejezdí se jen k požárům, ale i k přírodním katastrofám, k dopravním nehodám a podobně. Faktem ale zůstává, že i tato dosud sloužící tatra nestačí z kapacitních důvodů (malá kabina), a proto musí vyjíždět druhé vozidlo se členy zásahové jednotky. I toto byl důvod, proč vedení města podalo žádost na dotaci k zakoupení nové hasičské cisterny. V dotačním řízení bylo město úspěšné a tak letos, po 115 letech od zakoupení nové parní stříkačky v roce 1902, náš sbor obdržel novou hasičkou techniku.

Pomyslný štafetový kolík tedy převzala 20. května 2017 od Tatry 815 nová velkokapacitní cisterna SCANIE 480 CAS 30.

Náš sbor se na její převzetí dlouho připravoval, upravoval garáže, vyklízel a uklízel prostory zbrojnice, připravoval náměstí na slavnostní převzetí, prostě těšili jsme se na nové auto jako „dítě na dudlík“.

Proto pak taková radost! Náš velký dík patří vedení města a zastupitelstvu, úředníkům a všem, kteří se o tu „krasavici“ přičinili, zejména pak Václavu Grűnwaldovi, který dotaci hlavně „ošéfoval“.

Věříme, že nová SCANIE bude dlouhá léta zase sloužit ve městě tak, jako předchozí vozy a my slibujeme, že se o ni budeme starat, jak nejlépe to dovedeme.

A je to naše!

 Jaroslava Čermáková, SDH

Nová požární cisterna

Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
Slavnostní předání

Slavnostní předání

 
 
12.6.2017 16:50:45 | přečteno 405x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load