Nadílka ve zbrojnici

Svatý Martin na bílém koni do Bakova nepřijel, bílo nebylo ani v sobotu 2. prosince, dokonce nic nenasvědčovalo tomu, že by sníh mohl vbrzku bílou vrstvou pokrýt město. 

Dětem, které se na sněhovou nadílku vesměs těší, to ale nevadilo, protože se připravovaly na nadílku jinou - na tu mikulášskou v hasičské zbrojnici. A věřte, že se jí dočkaly! Po obědě se začaly scházet se svými rodiči, prarodiči v jim již známých prostorách hasičské zbrojnice plny očekávání. Na koho se těšily? Přeci na Mikuláše, anděla a čerta. A samozřejmě na dárečky!

Věřte, že ani letos zklamány nebyly - ti tři výše jmenovaní si cestu do zbrojnice opět našli. Po jedné hodině odpolední bylo najednou slyšet ve vánočně vyzdobené kulturní místnosti šramocení řetězů a hudrání čerta. Už se blížili! Asi 25 dětí se svými věrnými doprovody ani nedutalo. Po milém hasičském uvítání ale tréma opadávala, děti se postupně rozpovídaly a navazovaly kontakt s naší známou trojicí. Před Mikulášem měly respekt, čerta se trochu bály (co kdyby si je odnesl v pytli) a tak situaci zachraňoval hodný anděl. Básničky a říkanky se na naši trojici sypaly jako z rukávu. Dětská slzička taky sem tam ukápla, ale po obdržení balíčku už bylo dobře. Všem ale vrtalo v hlavě, jak je možné, že Mikuláš věděl, jestli děti loňské sliby splnily či ne, jak věděl, že jeden odmlouvá mamince, druhá po sobě neuklízí, třetí sedí pořád u počítače, čtvrtý si hraje stále s mobilem a pátý zase to či ono, ale byla to pravda, kterou děti samy ač nerady, přiznávaly.

Faktem je, že sobotní mikulášské odpoledne se vyvedlo a hasiči po ukončení vlastní nadílky ještě pomáhali zajišťovat mikulášskou akci malobělských na Zvířeticích. Tam jsem sice nebyla, ale účastníci říkali, že se také moc vyvedla.

 Jaroslava Čermáková, SDH

15.12.2017 13:40:15 | přečteno 169x | magdalena.bulirova
load