Výroční schůze

fotbal

SK Bakov

V sobotu 5. ledna 2013 proběhla v hospůdce Na Stadioně za účasti 53 členů tradiční výroční schůze fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. Všem členům a hostům za jejich přítomnost na výroční schůzi děkujeme.

Po oficiálním zahájení výroční schůze a přivítání, zhodnotil výbor oddílu kopané uplynulý kalendářní rok po sportovní, organizační a finanční stránce, poděkoval všem přítomným a sponzorům za jejich podporu v uplynulém roce ve prospěch bakovské kopané a nastínil cíle a sportovní akce v novém roce.

Poté následovaly zprávy trenérů o činnosti jednotlivých družstev a vyhlášení nejlepších hráčů každé kategorie mládeže.

Po krátké pauze, věnované občerstvení, došlo k diskuzi přítomných. Žhavým tématem diskuze bylo zamyšlení nad technickou úrovní sportovišť v našem městě a jejich celoroční využití.

V závěru výroční schůze popřáli členové výboru všem přítomným mnoho sportovních úspěchů v nastávajícím roce.

Lukáš Bláha

14.2.2013 19:59:43 | přečteno 708x | magdalena.bulirova
load