ME lodních modelářů 2014 - Kaliningrad

ME lodních modelářů

z pohledu účastníka soutěží modelů s pohonem.

Letos poprvé jsem dostal nabídku reprezentace v kategorii F2B a syn Tomáš v kategorii F4B junior, zároveň do klubu přišla ještě jedna nominace pro Ondru Šmejkala v kategorii F4A junior. Po vánocích jsme se i za nejistých finančních podmínek a místo konání Kaliningrad – Rusko rozhodli nabídku přijmout, já jsem si ještě vzhledem k stáří a stavu makety třídy F2B ještě domluvil změnu na novou loď, v té době ještě nedokončená, třídy F4B. V lednu jsme se ještě narychlo a nakonec neúspěšně pokusili požádat o příspěvek u domovské obce, zejména pro juniory, přesto jsme trvali na účasti. Koncem dubna, kdy se definitivně schvaloval a odesílal seznam účastníků, jsem vzhledem k neúčasti kohokoliv dalšího v motorových lodích požádal o eventuální přihlášení mě, p. Šmejkala, který jel jako doprovod vnuka a Tomáše do kategorie F4A, kromě p. Šmejkala to prošlo. Začala tedy peripetie získání víz do Ruska, původně přes plachetničkáře p. Mudru, po objevení se potíží s mojí drobnou pomocí. Nakonec začátkem července všichni víza měli a tak jsme mohli v neděli ráno 20.7. vyrazit. Přestože jsme se moc přesně nedomluvili, nejprve jsme se sešli dvě auta asi 200 km od Polsko-Ruských hranic a s třetím přímo na hranicích. Na polské výstupní kontrole jsme se celnici marně snažili donutit potvrdit doklad v češtině o vývozu modelů z EU, i po vybalení jednoho modelu a domluvou s vedoucí trvala na tom, že to není nutné. Na ruském přechodu byla pasová kontrola bez problémů, jen důstojník znervózněl poté, co jsme si na radu jednoho čekajícího Poláka stoupli do fronty pro Rusy a tu zablokovali. Celní zpočátku tak hladká nebyla, nejnovější celní deklarace ze serveru velvyslanectví nechtěli a tak jsme museli přepisovat, nejprve p. Šmejkal sám, mně a p. Mudrovi už to ochotně vyplnila celnice, ostatní neřidiče vyhnala, že to nepotřebují. Kousek před Kaliningradem jsme se rozdělili na ty co se zkusí ještě okolo půlnoci ubytovat a my jsme se vydali hledat nějaké skryté místo u cesty na přespání.

Pondělí

Po ubytování jsme se nejprve pěšky šli podívat na startoviště, okolo 12. jsme se tam vydali autem s loděmi trénovat, na místě byli dva mladí Rusové – Basin a ještě jeden, ty nás poslali na trať F2 místo F4, moc jsme jim nevěřili, protože to bylo před rokem obráceně a tak jsme zkusili obě trati. Vrcholové branky vcelku všem šly, dok zejména ten na F4 (dle 2013) „protahoval“ do oblouku, lehké lodě museli na prostředku dost blízko k molu, aby je to na konci při zastavení sneslo doprostřed.

Úterý 

Start F4A dopoledne ještě před zahájením, junioři Tomáš 98 – dotek skluzem zadní bójky, Ondra 95 – nevýrazné zastavení v doku – pohyb lodě. Já v seniorech 92 – první dlouhá, druhá dotek zadní bójky. Takže ještě není ani zahájeno a my jsme někde na chvostu, jedině 98 Tomáše díky slabým výsledkům i ostatních zatím stačí na 2.-6. místo. Po dojetí F4A začínáme shánět, kde bude bodování F4B, zatím nikde žádné informace nevisí, loňské místo je zcela prázdné, jediné co nás trochu uklidňuje, je že zatím máme pod kontrolou rozhodčí, ale ani ti nic neví jen nás odkazují na velkou zděnou budovu v parku, tam v suterénu nacházíme pracoviště s počítačem – prázdné a místnost pro uskladnění lodí, už je čtvrt hodiny po plánovaném začátku bodování F4B junior a stále nejsme na správném místě, pak nám někdo řekl, že to bude asi venku na druhé straně budovy. Za budovou je opravdu několik stolků a modelů. Chvíli po nás na toto místo docházejí i naši rozhodčí, stoly ještě blokují s F2A, takže ještě chvíli čekáme. Z juniorů jde první Tomáš, u Falkeho nacházejí jedny otočené dveře, chvíli je diskuze o poloze kotvy, bohužel z našeho mistrovství nemá zažitou diskuzi s rozhodčími, takže nedokáže prodat co je na lodi jiného než díl ze stavebnice. N konec dostává 85,33 bodů. Po něm jdou na řadu tři Rusové s letitým Smit Russland (překreslený Smit Roterdamm) 87 b, policejní hlídkový člun Bremen a nakonec taky letitý se zvlněnou palubou Canute 91 b. Po juniorech je na řadě F4 B senior, první je polský Yorkshireman, také už minimálně osmiletý, oproti dokumentaci ze stavebnice má dost detailů vlastních, ale některé vypadají hůře jak ze stavebnice. Oproti mně má v dokumentaci přiloženo asi 15 fotografií Yorkshiremana a pár sesterského Irishmana, který má jiné zbarvení, takže tyto rozdíly musí vysvětlovat. Také na jiných fotkách rozhodčí nacházejí drobné rozdíly – výška světlometů, poloha záchranných kruhů...Rozhodčí se trochu diví, že si bodování prohlížím dost z blízka, dojde jim to, když se podívají na následující loď  ve startovní listině. Když nacházejí opět Yorkshiremana, požádají Poláka, aby loď nechal u nich na stole a já stavím vedle svou. Opět se vracejí k některým vytýkaným rozdílům a porovnávají je s mým provedením, u některých rozdílů argumentuji mými výkresy, kde požadované detaily nejsou. Při samostatném hodnocení podle mých výkresů my nakonec nic nevytýkají, od vedoucího rozhodčích – Maďara dostávám pochvalu za vyznačení svarů na palubě a jednolitý lesk (mat) na trupu (Polákovi vyčítali lesklé ponorové znaky). Nakonec Yorshiremany ohodnotili – polský 85,67, můj 90 b. Po mně jde na řadu Němec s remorkérem Resolve – 95 b., Maďar s moderním křižníkem z čínské stavebnice Kalinin – 96 b, pak už jen Rusové rybářský kutr od Graupnera Elke 95,33 b (na MS 2013 87,3 b) a Bismark 97,67 b.

Uklízíme lodě, nakonec zpět do auta, protože to je výrazně blíž na startoviště než ze suterénní místnosti budovy se sekretářem závodů. Okolo tři čtvrtě na čtyři se pomalu houfujeme u pódia na slavnostní zahájení, je nám přidělena nosička státní jmenovky a vlajkonoš. Ve čtyři začíná za přítomnosti nejvyššího z Navigy – Matysika a guvernéra Kaliningradské oblasti a dalších zástupců ruských pořadatelů slavnostní zahájení, pár proslovů, kulturní vystoupení a vyvěšení vlajek – ruské a Navigy za znění hymen. Na slib rozhodčích a závodníků nedošlo. Při nástupu se dozvídám od plachetničkářů, že zatím vědí, že budou jezdit na vedlejší „velké“ vodě, se startem z protějšího břehu. Pro uskladnění lodí by měli mít poblíž k dispozici nějakou místnost – garáž v budově nějakého městského správního orgánu. K hlavnímu místu a startovišti F2, F4 to budou mít skoro 2 km.

Středa

Dnes začínají jízdy F4B. Tomáš jede první ze všech, hned první vrcholovou přejel, na podruhé málem taky, ale nakonec to dovnitř s vyvrácením bójky nacpal, v doku tak jako celý tento den ho proud na konci doku dotlačil na mantinel – takže 87 b. V seniorech nastupuji druhý po polském Yorshiremanovi, První průjezd vrcholové nakonec je díky použití příčného pohonu s dotekem, podruhé sice trochu klidněji, ale také s dotekem, dok se po sledování co celý den dělá snažím urychlit a zastavuji co nejdál od konce, takže nakonec 96 b. Odpoledne je bodování F4C bez naší účasti, v plachetnicích se zatím také jen boduje, takže se jedeme podívat do okolí Kaliningradu.

Čtvrtek

Dopoledne se opět začíná stejně F4A junior od 10:00 od 11:00 pak senioři. Start je v opačném pořadí, takže z našich jede nejdříve Ondra – 89 b druhou vrcholovou neprojel a dotek v doku – snesení po zastavení, hned po něm Tomáš – 94 b při prvním najetí vrcholové dlouhý. Tím se definitivně odsouvají do druhé poloviny startovního pole, trochu je může držet naděje, že tento den se kromě jednoho zhoršili úplně všichni. Senioři také v opačném pořadí, takže jedu mezi posledními. Při prvním průjezdu vrcholové dotek zadní bójky, bohužel z venku – 94 b, zlepšení ale málo.

Odpoledne jako poslední jedou junioři F4B, V polední pauze a brzkém odpoledni se jdeme podívat na plachetnice, bohužel jen dojíždějí junioři s katamarány (NSS-D), Naši by měli jet až odpoledne od půl čtvrté, to bohužel musíme být zpátky, Tomáš má jet od 16:00 sice se jede v opačném pořadí, ale rusové jsou na jiných startovištích, takže se chvíli čeká, přijde jeden, takže Tomáš jede druhý, hned první vrcholovou přejel, na podruhé si najíždí po spojnici, k bójce přijede tak, že se dotkne přední, nakonec i zadní bójky, vedoucí startoviště stojící v levém rohu plata mu nahlásí protnutí spojnice před vjetím do bójky, Tomáš s ním chvíli diskutuje a pokračuje naštvaně dál, nakonec v doku opět v 3- 3,5 s dotek – výsledek 83 b. Na Tomášovi je při vyndavání lodi z vody vidět, že by ji nejraději zahodil.

Zatím a nakonec nejhorší den.

Pátek

Ráno začátek opět obě F4A, poslední třetí jízdy. Startovní pořadí dle listiny. Přes noc vítr snesl všechny plovoucí listy a zbytky všeho možného do prostoru mol půjčovny lodiček, na kterých jsou upevněny startoviště a doky. Dnes si tohoto nikdo z pořadatelů nevšímá, navíc se pomalu začíná otáčet vítr a proud a všechno se pomalu dává do pohybu směrem k doku a trati F4. Jdu se domluvit s vedoucím startoviště, že to z loďky trochu stáhneme, ten s tím souhlasí, ale ruští rozhodčí se tváří, že jen zdržujeme. S p. Šmejkalem se tedy snažíme vylovit to nejhorší co mělo namířeno k začátku trati a doku, vděk ze strany rozhodčích žádný. Tomáš jede před Ondrou, hned po projetí druhou brankou chytá asi za kormidlo asi půlmetrový klacek, skoro třicet centimetrů přesahuje napravo. Při průjezdu před molem, kdy je jasně viditelný se Tomáš ptá vedoucího startoviště, zda si může couvnout (několik ruských závodníků již tak učinilo), bylo mu odpovězeno že ne. Pokračuje tedy i s tím klackem, při prvním průjezdu vrcholové bójky se klackem zahákuje a otáčí okolo přední bójky, vedle boku lodi z obou pohledů je dostatečná mezera, takže rozhodčí hlásí čistá. V druhém průjezdu vrcholové udělal malé „esíčko“ takže si škrtnul klackem na druhé straně o zadní bójku, bohužel nevyjížděl z branky kolmo, takže vrcholový rozhodčí neviděl mezeru a nahlásil dotek. Při couvání klacek ztratil, takže do doku už zajel bez problémů. Nakonec 98 bodů. Po Tomášovi jde Ondra, po zkušenosti Tomáše po trati různě kličkuje, tak jak vidí nebo má podezření na nějaké větší plovoucí kusy. Prokličkoval dobře včetně bójek a nakonec se mu zde prvně podařilo i čistě zastavit v doku, takže 100b. Konečné umístění v F4A junior tedy Tomáš 98, 98 (94) – 5. místo, Ondra 95, 100 (89) – 6. místo.

V seniorech jsem jel mezi prvními na hladině plavalo dost listí, které mně vyhovuje v lepší orientaci a odhadu vzdálenosti na vrcholovou branku, takže vrcholová 2x čistě. Jinde jsem taky kličkoval mezi vším plovoucím, přesto při couvání jsem taky něco chytil, naštěstí se zde může najíždět opakovaně, takže jsem to nějak vycukal, před dokem jsem si ještě zkusil, zda to při brzdění někam nesnáší, dok následně bez dotyku, takže nakonec v poslední jízdě 100 b (no mohlo to přijít dříve).

Konečný stav tedy 94, 100 (92) – 5. místo.

Hned po F4A následovaly druhé jízdy F4B senior v opačném pořadí, takže jsem jel předposlední. V rámci uklidnění jsem přivítal zapojení do opravy polského juniorského Tobruku – výměna regulátoru, kdy jsem pak skoro ještě se šroubovákem v ruce šel na svůj start. Vrcholovou branku opět trochu s pomocí plujících listů jsem projel čistě, zbytek trati pak také, takže první 100ka s Yorshiremanem v rámci všech soutěží. S upřímnou gratulací jak od několika našich plachetničkářů tak Poláků od Tobruku. Takže po dvou jízdách v F4B 4. místo se ztrátou 1,5 b na 3. místo, které by pokud se s Resolve nezlepší alespoň na 91 b mohli být dosažitelné (ale reálně 91b je dost špatný výsledek, takže se asi zlepší o víc).

Odpoledne trocha času, takže po celkem povedeném dnu hurá do oceánografického muzea.

Sobota

Dnes kategorie F4B uzavírá soutěže mistrovství až odpoledne. Dopoledne tedy jdeme na plachetnice, díky malému počtu účastníků a ježdění juniorů a seniorů dohromady se bohužel jede už jen regata, do které z našich nastoupil jen p. Mudra, který je zbytkem týmu bedlivě sledován. Do oběda je hotovo. My se tedy vracíme na startoviště F4, kde je již tradiční pořadí nejprve junioři pak senioři. Tomáš jede třetí, bohužel jsem mu před jízdou nespočítal kolik musí minimálně zajet aby poskočil na třetí místo – stačilo by mu 96 bodů. Tomáš tedy jede tak jak si myslí na čisto, první vrcholovou po dobrém náznaku nakonec přejíždí, je jasno nebude mít víc než 94, tedy zůstane na 4. místě. Druhý průjezd a zbytek trati včetně doku už měl čistý, takže zůstal na 94. Možná měl jet raději na jisto na dotek první bójky, ale po zkušenosti z druhé jízdy mu rozhodčí mohli stejně započítat podjetí.

F4B senior ve vodě stále mnoho plovoucích nečistot, přede mnou jedoucí Polák z Yorkshiremanem někde u vrcholové nabírá nějaké smetí a zbytek trati jede s jednou ucpanou dýzou, vyčistí ji až při couvání, trochu nemilé vyhlídky. Mně může dát trochu naděje jen čistá jízda za 100 bodů, bohužel hned první průjezd dlouhá, obtočil jsem se tedy a hned jel na druhý průjezd bez velké přípravy a byla krátká, zbytek trati už čistý, takže jen 88 bodů. Po mně nastoupil s Resolve, zajel čistě za 100 bodů, takže mně by nezachránilo ani 100 bodů v poslední jízdě. V konečném pořadí tedy stejně jako Tomáš 4. místo.

Neděle

Ráno v půl osmé je odjezd autobusem od hotelu Baltik do městečka Baltyjskij, kde se v průlivu koná přehlídka Baltské flotily ke dni Baltského námořnictva. Pro nás to znamená, že v půl sedmé musíme mít vyklizený pokoj a sbaleno v autě, protože odpoledne po slavnostním zakončení odjíždíme dále do pobaltí. Jízda autobusem s „nesynchronizovanou“ převodovkou dopadla dobře, v Baltyjskym jsme zaparkovali asi 3km od průlivu, na začátku kasáren u sochy Lenina, nám bylo řečeno, že ti co se ztratí, se zde v poledne sejdou. Od tohoto místa se účastníci ze dvou autobusů po skupinkách rozptýlili podél průlivu. V průlivu stálo v řadě s nastoupenými posádky asi 8 lodí. Po desáté vykonalo velení loďstva s nějakým patriarchou a guvernérem na jachtách přehlídku – pozdravy lodí. Pak jsme asi hodinu čekali na příjezd tří lodí a ponorky, pak následovaly další lodě s ukázkami – od kulometů až po shození torpéda a raketomety. Pak přijela výsadková loď, z které sjelo do moře se střelbou asi 15 BVP. Pak jsme se museli vydat na cestu zpět k Leninovi. Tam jsme v podstatě všichni přišli nejdříve ve čtvrt na jednu, ruský vedoucí výpravy přišel až ve tři čtvrtě na jednu. Po dojetí autobusem k hotelu Baltik jsme se vydali auty do parku Junost k vyhlášení a ukončení soutěže, to bylo nakonec posunuto na 17 hodinu. Po krátkých proslovech již jen pořadatelů a Matysika začalo vyhlašování, z naší výpravy se týkalo jen kategorie NSS-C, kde byla účast jen z ČR, takže jsme obsadili všechny tři místa – první p. Chmelka, druhý p. Walenta, třetí pí. Uherková.

Zhodnocení

Mé vystoupení a porovnání s plány: F4A – i dle výsledků z ostatních soutěží a původně nenominaci jsem tuto třídu bral, aby se někdo z ČR účastnil. S tím, že jsem doufal, že alespoň dvě čisté jízdy zajedu, a třetí nějak, ve výsledcích někde v druhé polovině. Bodově se mi to bohužel nepodařilo a mrzí to o to víc, že dle výsledků konkurence by to stačilo na pódium. Ve třídě F4B jsem měl cíl minimálně 98 bodů za jízdu, výsledek statického bodování jsem nedokázal odhadnout. Umístění jsem odhadoval někde v půlce pole. To se mi nakonec celkem podařilo, jen je trochu hořkost ze statického bodování ruské Elke.

Tomáš: F4A dle výsledků v českých soutěží jsme očekávali více bodů, ale když se člověk podívá na různé soutěže, tak čím významnější soutěž tím méně nebo nestálý počet bodů, takže stejně jako u mě s 200 + něco by byla spokojenost. Ve třídě F4B přes nejnižší počet bodů za statické bodování měl šanci na lepší umístění, zvlášť při výsledcích ostatních, jakýkoliv jeho výsledek z českého mistrovství by mu stačil na pódium.

Pro trochu lepší připravenost z národních soutěží by zejména juniorům prospělo více diskuze a detailnější statické bodování. Při jízdách někdy striktnější přístup, ne jen komentář mělo by to vypadat...Samostatným bodem je průjezd vrcholové branky – jestliže je spojnicí bójek protažený pás bójek, tedy pruh široký 10 cm, každé najetí „podél spojnice“ v úhlu menším než 10-20° v přímém kursu bez závěrečného vybočení doprava a dotyku přední bójky s vybočením bójky je toto podjetí bójky čili -6b, protože zákonitě před dotykem bójky obrys lodi zasáhl do prostoru 10 cm pruhu. Samostatným bodem je ježdění po jedné jízdě denně, to ale jednoduše změnit nejde.

Stanislav Jakeš
Klub lodních modelářů "Fregata" Bakov n. J.

ME v Kaliningradu

ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
ME lodních modelářů

ME lodních modelářů

 
 
28.8.2014 13:57:07 | přečteno 1119x | magdalena.bulirova
load