Výstava králíků a drůbeže 23. - 24. 8. 2014 úspěšně za námi

Výstava drobného zvířectva

Na sklonku prázdnin uspořádali chovatelé drobného zvířectva z Bakova n. J. a okolí místní výstavu králíků a drůbeže. 

I tato malá výstava však představovala spoustu hodin dobrovolné práce při její přípravě. Tato iniciativa ale zůstane konečným návštěvníkům skrytá. Dovolte tedy malou rekapitulaci.

Bylo nutné zajistit oznámení na městském úřadě a na krajské veterinární správě, předem domluvit účast posuzovatelů a objednat poháry pro vítěze, dále rozeslat popř. rozdat přihlášky s výstavními podmínkami vystavovatelům, zajistit propagaci v místním zpravodaji, denním tisku, chovatelských časopisech a internetu. Také jsme rozdali a vyvěsili několik plakátů a nechali jsme konání výstavy vyhlásit městským rozhlasem. Jelikož vlastníme pouze část výstavního fundusu (klece, krmítka), museli jsme požádat o zapůjčení klecí pro králíky sousední základní organizaci ČSCH z Mnichova Hradiště. Rovněž bylo potřeba předem domluvit zapůjčení prostranství, připravit krmení a dojednat veterinární dozor. Před samotnou výstavou bylo nutné zpracovat všechny došlé přihlášky zvířat a vytvořit a následně nechat vytisknout průvodce výstavou. Tento průvodce je důležitý nejen pro pořadatele a vystavovatele, ale také pro případné zájemce o koupi chovných zvířat.

K samotné výstavě: areál jsme začali připravovat již v pátek ráno. Jako první byla na řadě stavba výstavních klecí a voliér. Vzhledem k počtu přihlášených zvířat jsme zvolili poněkud komfortnější rozmístění (širší uličky). Také jsme postavili stánky pro tombolu, pokladnu a prodej zvířat. Zhruba ve 12. 00 jsme měli areál připravený a mohli jsme začít přijímat první přihlášená zvířata. Do cca 19. 00 byla většina zvířat „ubytována“.

Nejdůležitější součást výstavy, kterou je posuzování zvířat, začala v sobotu ráno. Samotného posuzování se zhostili speciálně vyškolení odborníci a členové posuzovatelského sboru ČSCH v sekci „králíci“ př. Bohumil Dvořák a př. Jaroslav Šťastný a v sekci „drůbež“ př. Milan Hradec. Po ukončení posuzování byla nejlépe ohodnocená zvířata odměněna poháry – tzv. „Čestnými cenami“. Celkem bylo vystaveno cca 150ks králíků 28 plemen a barevných rázů a 23 voliér drůbeže 17 plemen a barevných rázů. Také bylo na ukázku vystaveno několik holubů v klecích a jedna voliéra s holubi „Českými čejkami“ naší mladé chovatelky Lenky Kocourkové. Všechna tato zvířata vystavilo 33 vystavovatelů z toho 6 mladých chovatelů (do 18 let).

 Pro chovatelskou veřejnost jsme otevřeli v sobotu v cca 13. 30 hodin a v sobotním odpoledni byl výstavní areál během krátké chvíle poměrně slušně zaplněn návštěvníky a jejich dětmi, které měly vstup volný. Největší zájem byl o tombolu, která byla vykoupena po cca 2 hodinách. I když bylo možno vyhrát řadu hodnotných cen, tak jsme takovýto zájem opravdu nečekali. Živá zvířátka, chovatelské potřeby nebo Zvířetická keramika byla největším lákadlem. Z tohoto důvodu jsme ještě do druhého dne připravili druhou várku výher. Prodej tomboly tak mohl pokračovat i v neděli dopoledne a i v tento den si mnozí přišli na své a vyhráli např. vytoužené morče.

Celou akci navštívilo přes 320 platících návštěvníků a nespočet dětí. Prodáno bylo více než 35ks králíků a cca 10ks drůbeže. Počasí nám bylo nakloněno, takže jsme zmokli pouze v neděli ráno ještě před otevřením. Pro samotná zvířata je lepší trochu chladněji a pod mrakem, než nějaké velké vedro. V 15 hodin jsme předali vystavená a neprodaná zvířata zpět jejich majitelům. Pak už nás čekal jen úklid celého areálu, který jsme zvládli do cca 18. 00 hodiny.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům naší ZO za odhodlání a práci, které opravdu nebylo málo. Také bych rád poděkoval všem, kteří nám ochotně s výstavou pomohli nebo nám nezištně přispěli věcnými dary do tomboly. Velký dík patří také majitelům, provozovatelům a personálu restaurace „ NA ZASTÁVCE“, kteří nám výstavu umožnili uspořádat a celý víkend nám vycházeli ve všem vstříc. Rovněž děkuji městu Bakov nad Jizerou, které výstavu králíků a drůbeže také podpořilo. Mnoho kladných reakcí nás těší a snad přispějí k tomu, aby příště byla výstava hezčí a rozmanitější – nějaké nápady a možnosti máme v záloze. Tak snad na shledanou v roce 2015.

Za výstavní výbor a celou ZO ČSCH Petr Cach 

Posvícenská výstava 2014

Výstava drobného zvířectva

Výstava drobného zvířectva

 
Výstava drobného zvířectva

Výstava drobného zvířectva

 
Výstava drobného zvířectva

Výstava drobného zvířectva

 
Výstava drobného zvířectva

Výstava drobného zvířectva

 
Výstava drobného zvířectva

Výstava drobného zvířectva

 
Výstava drobného zvířectva

Výstava drobného zvířectva

 
 
5.9.2014 13:53:31 | přečteno 1365x | magdalena.bulirova
load