Výroční schůze SK Bakov n. J. - oddíl kopané

fotbal

V sobotu 4. ledna 2014 proběhla v Restauraci Beseda za účasti 52 členů tradiční výroční schůze fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. Všem členům a hostům za jejich přítomnost na výroční schůzi děkujeme. 

SK Bakov nad Jizerou, obrázek se otevře v novém okně

Po oficiálním zahájení výroční schůze a přivítání, zhodnotil výbor oddílu kopané uplynulý kalendářní rok po sportovní, organizační a finanční stránce, poděkoval všem přítomným a sponzorům za jejich podporu v uplynulém roce ve prospěch bakovské kopané a nastínil cíle a sportovní akce v novém roce 2014.

Poté následovaly zprávy trenérů či vedoucích o činnosti jednotlivých družstev od nejmladších po dospělé a vyhlášení nejlepších hráčů každé kategorie mládeže. U družstva minikopané byli vyhlášeni Tomáš Havrda a Matěj Voborník, za družstvo mladších žáků byl zvolen David Šulc, v kategorii starších žáků zvítězili Jan Resl a Franko Marcinko.

Po krátké pauze, věnované občerstvení, došlo k diskuzi přítomných. Žhavým tématem diskuze bylo zamyšlení nad technickou úrovní sportovišť v našem městě a jejich celoroční využití.

V závěru výroční schůze popřáli členové výboru všem přítomným mnoho sportovních úspěchů v nastávajícím roce.

SK Bakov nad Jizerou děkuje místostarostovi města panu Václavu Grünwaldovi za jeho účast na výroční schůzi. Velký dík také patří Restauraci Beseda Bakov nad Jizerou, Galaxii Bakov nad Jizerou a firmě Borasport Jablonec nad Nisou za pomoc při zajištění této sportovní akce.

Lukáš Bláha Dis. 

15.1.2014 13:45:57 | přečteno 692x | magdalena.bulirova
load