Krizové a povodňové informace

Hromadná nehoda
Městský úřad 

 326 214 030 

 info@bakovnj.cz  
Městská policie

 724 933 100

 policie@bakovnj.cz


Během několika posledních desetiletí jsou lidé na celém světě stále častěji nuceni čelit nejrůznějším nebezpečným situacím přírodního charakteru a také bohužel situacím způsobeným činností člověka samotného. Je téměř nemožné zabránit výskytu těchto katastrof, ale lze jim účinně předcházet a zmírňovat jejich následky. 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav").

Nedílnou součástí řešení mimořádných událostí v našem městě je Městská policie Bakov nad Jizerou jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou.


POVODNĚ

V ostatních informacích získáte zprávy týkající se krizového řízení, zejména o aktuálním stavu řeky Jizery a další oznámení v době povodní.

OSTATNÍ INFO

Pro zajištění informovanosti široké veřejnosti jsou k dispozici dokumenty uveřejněné v menu Co dělat když...  Informovat se můžete i na webovém portálu Asociace Záchranný kruh, který se zabývá budováním systému vzájemné podpory a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému  a na kterém najdete všechny důležité informace, jak se zachovat a na koho se obrátit v krizových situacích.

load