Referent odboru správy majetku a investic

projekt

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2023 na obsazení pracovní pozice referent odboru správy majetku a investic se zaměřením na agendu investičních akcí města

Místo výkonu práce

Bakov nad Jizerou a jeho místní části

Předpokládaný termín nástupu

květen 2023 popř. dle dohody

Pracovní poměr

na dobu neurčitou

Platové podmínky podle NV č. 341/2017 Sb.

9. platová třída, 5. týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál…

Druh a charakteristika vykonávané práce - pracovní náplň:

 • Činnost investičního referenta – příprava a realizace jednotlivých investic nebo jejich částí, shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů.
 • Součinnost při dozorování průběhu realizace investic, přebírání prací, prověřování a zajišťování úplnosti investiční a projektové dokumentace, zajišťování odstranění nedostatků.
 • Příprava podkladů z oblasti investic pro rozpočet.
 • Další činnosti v rámci Odboru správy majetku a investic – podpora odboru.

Požadavky na uchazeče:

 • občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk,
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný,
 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
 • vyšší odborné vzdělání popř. vysokoškolské vzdělání možnost 10. platové třídy

Další požadavky:

 • praxe a zkušenosti s agendou investic velkou výhodou,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • pečlivost, spolehlivost, důslednost,
 • znalost práce na PC – MS Office,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič). 

Přihláška

Uchazeč podá písemnou přihlášku, jejíž vzor k vyplnění je ke stažení na webu města (Přihláška do VŘ – pracovník městského úřadu) a která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 05. 04. 2023 do 17:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na tutéž adresu.

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 4/2023 - neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na webu města a uchazeč potvrzuje seznámení s nimi na přihlášce do výběrového řízení.

Výběrová komise může rozhodnout o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči.

Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Dotazy

Případné dotazy zodpoví Bc. Jiřina Štučková, tajemnice(vedoucí úřadu), na tel. 703 486 680.

17.3.2023 12:58:40 | přečteno 530x | magdalena.bulirova
load